Από την "Παρακαταθήκη" :

ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Mιά φορά κι ἕναν καιρό ἦταν ἕνας καλός βασιλιάς, πού κυβερνοῦσε τήν πιό ὄμορφη χώρα τοῦ κόσμου. Ὁ καλός αὐτός βασιλιάς εἶχε καί φίλους καί συνεργάτες, βοηθούς καί ὑπουργούς, φύλακες καί βιγλάτορες, γιά να ἀγρυπνοῦν πάνω στίς σκοπιές τους και νά βλέπουν ἀπό μακριά τόν ἐχθρό, τους λύκους καί τούς κλέφτες.
Μιά μέρα, κάποιοι ἀπό τούς κλέφτες καί τούς λύκους, πού παρουσιάζονταν τώρα μέ ἀρνίσιες προβιές καί πρότειναν ὡραῖα «μέτρα γιά τήν εἰρηνική συμβίωση λύκων καί προβάτων», εἶπαν σέ μερικούς ἀπό τούς φύλακες: Δέν εἶναι καλύτερα για ὅλους μας νά ζοῦμε εἰρηνικά καί σεῖς να μήν κουράζεστε ἐπί σκοπόν ἀγραυλοῦντες;

Είναι και τούτο δείγμα της ελλείψεως χριστιανικού πνεύματος

650.000
Δικαστική έρευνα απέδειξεν ότι εις την Ελλάδα εξεδόθησαν ετησίως 650.000 δικαστικαί αποφάσεις. Η προσφυγή τόσου πλήθους εις τα δικαστήρια είναι από πάσης απόψεως κατακριτέα, διότι φανερώνει φιλέριδον διάθεσιν, τάσεις εκδικήσεως και δημιουργίας μίσους και έχθρας. Είναι και τούτο δείγμα της ελλείψεως χριστιανικού πνεύματος, το οποίον καλλιεργεί την αγάπην και αποφεύγει την έχθραν. Τον λόγον έχει η Εκκλησία και το σχολείον, οι δύο παιδαγωγοί του λαού.


Ορθόδοξος Τύπος αριθμ. φ. 915.

Agni Parthene (Complete) - Simonopetra Monastery


ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ ΠΡΟΣ ΣΕ - Lord I have cried to You


Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας: Β΄ επιστολή προς τον παπικό «Αρχιεπίσκοπο» κ. Νικόλαο.

«Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι στά σοβαρά θέματα, ὅπως εἶναι τό θέμα τῆς ἑνότητός μας μέ τούς Παπικούς, καταφεύγουμε στό τί εἶπαν καί τί ἔπραξαν οἱ κεκηρυγμένοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὄχι στό τί εἶπε ὁ τάδε Ἐπίσκοπος ἤ ὁ τάδε Πατριάρχης. Κεκηρυγμένοι ἅγιοι τῆς Ἐκκησίας μας, γιά τό θέμα τῆς μεταξύ μας σχέσεως, μεταξύ τῶν ἄλλων πολλῶν ἁγίων πατέρων, εἶναι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός. Σ᾽ αὐτούς θά καταφύγω ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπος γιά νά μαθητευθῶ τί πρέπει νά φρονῶ καί πῶς πρέπει νά φέρομαι πρός τούς Παπικούς. Καί αὐτοί οἱ ἅγιοι σέ πάρα-πάρα πολλά χωρία τῶν ἔργων τους, σέ πάμπολλες περικοπές, Σᾶς ὀνομάζουν «αἱρετικούς».

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Ευμενίου επισκόπου Γορτύνης Κρήτης, Αριάδνης.

Ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ὁ Εὐμένιος ὑπέβαλλε τὸν ἑαυτό του σὲ πολλὲς σκληραγωγίες καὶ ἀσκήσεις. Ἡ ἐγκράτεια ἦταν ἐκείνη ποὺ τὸν διέκρινε περισσότερο. Διότι στὸ μυαλό του, εἶχε πάντα τὴν συμβουλὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «πᾶς ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται». Καθένας, δηλαδή, ποὺ ἀγωνίζεται, ἐγκρατεύεται σὲ ὅλα, ἀκόμα καὶ στὴν τροφὴ καὶ στὸ ποτό, προκειμένου νὰ πετύχει τὸν πνευματικό του σκοπό. Καὶ ὁ Εὐμένιος, ἀκολουθώντας τὰ λόγια τοῦ θεόπνευστου Ἀποστόλου, πέτυχε.
Ἀξιώθηκε νὰ ἱερωθεῖ καὶ νὰ γίνει Ἐπίσκοπος Γορτύνης στὴν Κρήτη. Ἀπὸ τὴ νέα του θέση, ἡ ἀρετή του ἔλαμψε ἀκόμα περισσότερο καὶ ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωσε τὴν χάρη καὶ τὴν δύναμη νὰ θαυματουργεῖ. Καὶ ὅπως ἀναφέρει ἡ παράδοση, μιὰ φορὰ μὲ ἀναμμένες λαμπάδες κατέκαυσε ἕναν δράκοντα, ποὺ ὅρμησε ἐναντίον του.

Ἔπειτα ὁ Εὐμένιος πῆγε στὴν Ρώμη, ὅπου μὲ τὴ θεία του διδασκαλία καὶ μὲ θαύματα στερέωσε τοὺς πιστούς. Ποθώντας, ὅμως, περισσότερη σκληραγωγία καὶ ἄσκηση, πῆγε στὴ Θηβαΐδα τῆς Ἄνω Αἰγύπτου, κοντὰ στοὺς μεγάλους ἀσκητές.
Ἐκεῖ παρέδωσε καὶ τὸ πνεῦμα του στὸν Θεό. Τὸ δὲ λείψανό του μεταφέρθηκε καὶ θάφτηκε μὲ τιμὲς στὴν ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς του, στὴν Κρήτη.

Ο Άγιος Νικήτας ο Στηθάτος στην «Β/ Εκατοντάδα κεφαλαίων» : ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ

 Ο Θεός επιτρέπει να μας έρχονται πειρασμοί ανάλογα με την αρρώστια των παθών και τη σήψη της αμαρτίας, που είναι μέσα μας, και μας ετοιμάζει το πικρόν φάρμακον των κριμάτων του, είτε δριμύτερον είτε ηπιώτερον. Αν η ύλη της αμαρτίας μέσα μας αντιμετωπίζεται και θεραπεύεται εύκολα, αποτελείται δηλαδή από λογισμούς φιληδονίας και φιλοζωϊας, τότε το ποτήρι των πειρασμών, μας δίδεται ανακατεμένο με συμπάθεια από τον Γιατρό των ψυχών μας, γιατί σφάλλουμε σε ανθρώπινα νοήματα και επηρεαζόμαστε ακόμη από τα ανθρώπινα. Εάν όμως η ύλη είναι δυσκολοθεράπευτη και έχει προχωρήσει σε βάθος και προκαλεί σήψη θανάσιμη, καθώς αποτελείται από λογισμούς αλαζονείας και άκρας υπερηφανείας, τότε το ποτήρι των πειρασμών, μας δίδεται χωρίς αραίωση, με ρυθμό δριμύτατον, ώστε μέσα στην φωτιά των αλλεπαλλήλων πειρασμών να λιώση και να υποχωρήση η νόσος με την ταπείνωση και έτσι να φύγη από τις ψυχές μας. Και αφού ξεπλύνουμε με δάκρυα τους αλμυρούς λογισμούς, να παρουσιασθούμε καθαροί μέσα στο φως της ταπεινώσεως στον Γιατρό των ψυχών μας. 

Υπάρχουν Εισαγγελείς εις αυτόν τον τόπον;

Εδιάβασα σε πρόσφατον δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδος ( Ελ. Τύπος 15-12-89) ότι στην χώρα μας υπάρχουν και εργάζονται με πολυάριθμη πελατεία 100.000 μάγοι! Μάλιστα εκατόν χιλιάδες μάγοι, που μόνοι τους βαπτίζονται «διπλωματούχοι» και χοτζάδες. Επίσης 9.000 μέντιουμ, που δηλώνουν αστρολόγοι. Πενήντα εταιρείες μαύρης μαγείας και 800 οργανώσεις με θρησκευτικόν χαρακτήρα!
….Και οι πελάτες όλων αυτών πόσοι να είναι; Δέκα, είκοσι, τριάντα στον καθένα; Σκεφθήτε που εκατήντησε η Ελλάς των Αγίων και των Ηρώων! Αλλά και αν ακόμα θεωρήσουμε ως υπερβολικά τα νούμερα της εφημερίδος αυτής και τα μειώσουμε κατά 50%, πάλιν η κατάστασις είναι τραγική…
….Επίσης βλέπω σε όλα τα έντυπα και σε όλα τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δίκτυα την τεράστια προβολή της Αστρολογίας και των Ωροσκοπίων και αναρρωτιέμαι, αν έχουμε χάσει και το τελευταίον ίχνος λογικής και σοβαρότητος και αφήνουμε, ως λαός, να μας καθοδηγούν οι απατεώνες της μαγείας και του αποκρυφισμού; Που είναι οι πνευματικοί ηγέτες του τόπου μας; Που είναι οι ποιμένες, οι σοφοί, οι επιστήμονες, οι αληθινοί συγγραφείς και όχι οι αγράμματοι κουλτουριαραίοι; Που είναι οι αρμόδιοι και γιατί αφήνουν ανεξέλεγκτους όλους αυτούς τους αστρολόγους και τους μάγους να εκμεταλλεύονται τους ακατάρτιστους ανθρώπους; Δεν υπάρχουν εισαγγελείς σ΄ αυτόν τον τόπον; Καμμιά προστασία δεν έχει ο απλός πολίτης; Όλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς έλεγχο;
….Ερωτώ και πιστεύω να ερωτούν πολλοί μαζί μου. Υπάρχει κανείς να μας απαντήση;


“Oρθόδοξος  Tύπος αριθμ. φ. 867.

σ.σ. σκέπτομαι τι θα γίνεται σήμερα....

200η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (14.9.1814)


 
Σωματεον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
δρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr στοσελίς: www.fotgrammi.gr
ριθ. ποφ. Πρωτοδικείου θηνν 3079/2008
Α.Φ.Μ. 998406487 ΔΟΥ Ψυχικο


 ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δημήτριος El Khoury καὶ Dr. Sam Chekwas

17.9.14
 1. Ὡς γνωστὸ τὴν 14η Σεπτεμβρίου 1814 ἱδρύθηκε ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία ἀρχικῶς ἀπὸ τοὺς Ἐμμανουὴλ Ξάνθο, Νικόλαο Σκουφᾶ καὶ Ἀθανάσιο Τσακάλωφ.
 2. Ἡ Παγκαλαβρυτινὴ ἀνέλαβε καὶ πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωσις γιὰ τὴν Φιλικὴ Ἑταρεία 13 ἡμέρες νωρίτερα δηλαδὴ τὴν 14.9.2014 στὴ Ριζάρειο Σχολὴ Χαλανδρίου.

“Oρθόδοξος Τύπος” : «Εμίσησα Εκκλησίαν Πονηρευομένων»

Το στυγερώτερον έγκλημα εις βάρος της αγίας μας Ορθοδοξίας είναι η ανοχή των Αιρέσεων και των Αιρετικών. Ασεβέστατα κηρύσσονται από Ορθοδόξους (;;) ποιμένας Αιρέσεις φοβεραί και ανεμπόδιστα κινούνται Αιρεσιόφρονες Ποιμένες (;) μεταξύ της Ποίμνης του Χριστού! Έπαυσε, φαίνεται, εις ωρισμένους να λειτουργή το αισθητήριον της Ορθοδοξίας και η Εκκλησιαστική συνείδησις  έχει επικινδύνως αμβλυνθή, ώστε να μη διακρίνωνται τα Αγιοπνευματοχάρακτα σύνορα της Ορθοδοξίας από την πλάνην και την Αίρεσιν. Ποίοι άραγε ευθύνονται δια την τραγικήν αυτήν ψυχικήν τύφλωσιν; Κατ΄ αρχήν όλοι· προ παντός όμως οι Ποιμένες!  «Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου, εμόλυναν την μερίδα μου…» (Ιερ. 12, 10), θρηνωδεί ο προφήτης Ιερεμίας· και προσθέτει: «Ω οι ποιμένες (…) Υμείς διεσκορπίσατε τα πρόβατά μου και εξώσατε αυτά…» (Ιερ. 23, 1-3).  Δυστυχώς Πατριάρχαι, Αρχιερείς, Επίσκοποι, Ηγούμενοι, με έναν λόγον Ποιμένες εμολύνθησαν από τον Οικουμενισμόν, ώστε να έχουν συνηθίσει εις τας Οικουμενιστικάς βλασφημίας και να μη ενοχλούνται από τα κηρύγματα των Αιρέσεων, δια των οποίων βάλλεται, εξοντωτικώς η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία. Φαίνεται, ότι εις την εποχήν του Υλιστικού Ευδαιμονισμού δεν θεωρείται πλέον υπέρτατος σκοπός της Εκκλησίας η αγιότης, αλλά η κοσμική σκοπιμότης.Oρθόδοξος Τύπος” αριθ. φ. 833

«Βόμβες» ΗΠΑ για τον ρόλο της Τουρκίας στο Χαλιφάτο

Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης

Η «κατεδάφιση» της συμμαχίας ΗΠΑ - Τουρκίας συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Το... ξεβράκωμα του επίδοξου σουλτάνου γίνεται πλέον στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων που αποτελούν την κύρια έκφραση του αμερικανικού κατεστημένου. Στο editorial της, η «WSJ», το περασμένο Σάββατο, ανέφερε ξεκάθαρα ότι είναι αναπόφευκτο συμπέρασμα πως οι ΗΠΑ πρέπει να αναζητήσουν άλλον σύμμαχο στην περιοχή, μετά την άρνηση του Ερντογάν να συμπαραταχθεί μαζί τους κατά του ISIS και ότι θα πρέπει η αμερικανική αεροπορική βάση στην Τουρκία να μεταφερθεί αλλού. Προτείνει μάλιστα η βάση, που τώρα βρίσκεται στο Ιντσιρλίκ, να μεταφερθεί στο Κουρδιστάν!

Πού να φανταζόταν ο ελάχιστος και μαρτυριάρης Σημίτης αυτή την εξέλιξη των αμερικανοκουρδικών σχέσεων...

Είπε ο Αββάς Αντώνιος:

 Να έχης μπροστά στα μάτια σου τον φόβο του Θεού. Να θυμάσαι Αυτόν οπού θανατώνει και ζωογονεί. Μισήστε κάθε σαρκική ανάπαυση. Απαρνηθήτε αυτήν εδώ την ζωή, για να ζήσετε με τον Θεό. Να θυμάστε τι υποσχεθήκατε στον Θεό. Γιατί, κατά την μέρα της κρίσεως, θα σας το ζητήση. Περάστε τον βίο σας με πείνα, με δίψα, με γύμνια, με αγρυπνίες, με πένθος, με κλάμμα, με στεναγμούς μες από τα βάθη της καρδιάς. Δοκιμάστε να δήτε αν είστε άξιοι του Θεού. Περιφρονήστε την σάρκα, για να σώσετε τις ψυχές σας.