π. Θεόδωρος Ζήσης - Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού - Ερμηνεία των Καταβασιών της εορτής Β'

Υπομονή "άχρι καιρού" και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός...


Κάπου στο διάστημα υπάρχει ένας αόρατος θεός για όλες τις θρησκείες, και στη Γη ο ορατός ...αντιπρόαωπός του Πάπας!
Κάθε Δευτέρα ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΣ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Νικήτα μεγαλομάρτυρος, Φιλοθέου, Συμεών Θεσσαλονίκης.

Ἦταν ἀπὸ τὸ ἔθνος τῶν Γότθων, ποὺ εἶχαν ἐγκατασταθεῖ πέραν τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ, στὰ χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου. Ἀπὸ παιδὶ ὁ Νικήτας διδάχθηκε τὴν ἁγία πίστη ἀπὸ τὸ Γότθο ἐπίσκοπο Θεόφιλο, ὁ ὁποῖος συχνὰ ὑπενθύμιζε στὸ Νικήτα τὰ λόγια του Ἀπ. Παύλου: ‘Μένε ἐν οἲς ἔμαθες... ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενα σὲ σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Δηλαδή, μένε ἀκλόνητος σ’ ἐκεῖνα ποὺ ἔμαθες. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ γνωρίζεις τὶς Ἅγιες Γραφές, ποὺ μποροῦν νὰ σοῦ μεταδώσουν τὴν ἀληθινὴ σοφία, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία διὰ μέσου τῆς πίστεως στὸν Ἰησοῦ Χριστό.

Καὶ ἔτσι ἔγινε. Ὅταν ὁ ἡγεμόνας Ἀθανάριχος συνέλαβε τὸ Νικήτα καὶ τὸν ἀπείλησε γιὰ νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό, αὐτὸς ἔμεινε ἀμετακίνητος σ’ αὐτὰ ποὺ ἔμαθε ἀπὸ παιδί. Ὁμολόγησε μὲ θάρρος τὸν Χριστὸ μπροστὰ στὸν ἡγεμόνα, ὁ ὁποῖος ὅταν τὸν ἄκουσε ἐξαγριώθηκε πολύ. Διέταξε ἀμέσως καὶ τοῦ ἔσπασαν τὰ κόκαλα μὲ τὸν πιὸ φρικτὸ τρόπο
Ἄλλα τὸ μίσος τῶν Βαρβάρων ἦταν τόσο, ὥστε μετὰ τὸν ἔριξαν στὴ φωτιά, ὅπου βρῆκε τὸ θάνατο. Ἡ φωτιά, ὅμως, μὲ τὴ θεία θέληση σεβάστηκε τὸ λείψανό του. Τὸ πῆρε κάποιος εὐσεβὴς χριστιανὸς καὶ τὸ διαφύλαξε σὲ θήκη.

Δεν γνώριζα ότι έχει παρελθόν ο Ουνίτης Αυγουστίνος της Γερμανίας.....Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ :

...Αποκαλεί ο Παναγιώτατος τους Παπικούς «τίμια Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ρώμης» και «τιμιώτατους εκπροσώπους της Αυτού Αγιότητος του αδελφού Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου». Τον πάπα «πεφιλημένο αδελφό» και το Βατικανό «σεβασμία και προσφιλή Εκκλησία της Πρεσβυτέρας Ρώμης».Τους προσφωνεί, δηλαδή όπως θα προσφωνούσε την αντιπροσωπεία κάποιου Ορθοδόξου Πατριαρχείου, ωσάν ο Παπισμός να μην αποτελεί αίρεση, ωσὰν να ήσαν μέλη της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ουδόλως επισημαίνεται το γεγονός, ότι ευρίσκονται εν αιρέσει και πλάνη. Ουδεμία νύξις γίνεται πάνω στις χαώδεις δογματικὲς διαφορὲς πίστεως, οι οποίες μας χωρίζουν απὸ την Παπικὴ παρασυναγωγή, η οποία επιμένει να ονομάζει εαυτὴν ως «Καθολικὴ Εκκλησία» και μάλιστα ως «αυθεντική», ενώ την Ορθόδοξη θεωρεί ως «ελλειμματική»! Και ουδεμία προσπάθεια να τους πείσει, να εγκαταλείψουν την πλάνη του Παπισμού και να προσέλθουν στους κόλπους της Ορθοδοξίας. Το γεγονός δε ότι παρά κάτω κάνει λόγο «διά την από κοινού πορείαν των δύο Εκκλησιών» και ότι «η χάρις του πανοικτίρμονος Θεού», «κατέστησεν ημάς» «των Αγίων Αποστόλων διαδόχους», (αναγνωρίζει δηλαδή αποστολική διαδοχή στους Παπικούς), δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία, ότι ο Παναγιώτατος δεν θεωρεί τον Παπισμό ως αίρεση αλλά ως πλήρη Ορθοδοξούσα Εκκλησία.

Ο Καντάφι εναντίον του Χριστιανισμού.

Κύριε Διευθυντά,

Ο Γολιάθ της Λιβύης, υπερήφανα υψώνει το ανάστημά του εναντίον του Χριστιανισμού, και απειλεί και προφητεύει! Αν ήταν δυνατόν, σαν άλλος Νέρωνας, θάκαιγε τους χριστιανούς, γιατί, λέει,  «ο χριστιανισμός δεν είναι η θρησκεία των Αφρικανών. Μονάχα το Ισλάμ είναι η θρησκεία της Αφρικής»!  Μιλώντας στα εγκαίνια κάποιου Ισλαμικού κέντρου στη Ρουάντα, ο επαναστάτης και τρομοκράτης Καντάφι, είπε και τα εξής: «Ειρήνη υμίν… Η Ισλαμική επανάσταση ξεκινάει από την Λιβύη…». Δεν έχει άδικο. Το Κοράνι διδάσκει τον πόλεμο του Ισλάμ ενάντια κάθε γκιαούρ (άπιστου).  «Πολεμάτε, πολεμάτε τους γκιαούρηδες όπου τους βρήτε», λέει το Κοράνιο.  «Για κάθε ρανίδα αίματος που θα χύσετε, θ΄ απολαύσετε περισσότερα αγαθά στον παράδεισο»!  Κι΄ ο ίδιος ο Μωάμεθ, με πόλεμο έκανε την πρώτη απόπειρα διάδοσης της θρησκείας του. Δύστυχε Καντάφι! Η διάδοση του χριστιανισμού δε μειώνεται με τις απειλές και τις γροθιές σου. Ο χριστιανισμός είναι αγάπη και δύναμη, είναι ελευθερία και δικαιοσύνη, είναι πίστη και ζωή, είναι αλήθεια και φως. Δυό χιλιάδες χρόνια διώκεται και πολεμείται από μύριους εχθρούς, και πάλι ξαναγεννάται και ζωντανεύει. Η Εκκλησία που τόσο φοβάσαι, είναι θεοϊδρυτη, και  «πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής».  Η Εκκλησία  «πολεμουμένη νικά, υβριζομένη λαμπροτέρα καθίσταται…», όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος. Διώκεται, αλλά ποτέ δεν διώκει. Η ελευθερία, είναι το σύμβολο και ο θρίαμβος του χριστιανισμού. Απειλεί ο νάνος της Λιβύης! Προκαλεί και φοβερίζει ο Μαρξιστής του Ισλάμ. Οι χριστιανοί δεν απειλούν, συγχωρούν. Δεν είναι μισαλλόδοξοι, πιστεύουν στην ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης. Είτε το θέλεις, λοιπόν, σύντροφε Καντάφι, είτε δεν το θέλεις, η άγια θρησκεία του χριστιανισμού θα διαδοθή σε όλον τον κόσμον, με αγάπη κι΄ ελευθερία. Είναι του Κυρίου εντολή: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Ναι. Όλα τα έθνη. Δε χρειάζεται την άδειά σου.

Με αγάπην,
ΜΙΧΑΗΛ  Ε.  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Θεολόγος.  «Ορθόδοξος  Τύπος» αριθ. φ. 667.

Αν η Σκοτία γίνει ανεξάρτητο κράτος

Κωνσταντίνος Χολέβας - Πολιτικός Επιστήμων

Αν ήμουν Σκοτσέζος –ή «Σκώτος», κατά τα παλαιότερα ελληνικά- θα ψήφιζα «Ναι» στο δημοψήφισμα της 18ης Σεπτεμβρίου. Θα υπερασπιζόμουν την ανεξαρτησία της Σκοτίας από τη Μεγάλη Βρετανία, διότι ιστορικά, εθνολογικά και πολιτιστικά ο σκοτσέζικος λαός είναι διαφορετικός. Αγωνίζεται για ανεξάρτητο κράτος από το 1297-1305, όταν είχε αρχηγό τον περίφημο Μάικλ Ουάλας, τον Braveheart, τον οποίο ενσάρκωσε στη βραβευμένη ταινία ο Μελ Γκίμπσον. Οι Σκοτσέζοι έχουν δική τους σημαία, δική τους εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που μετέχει σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις και δεν αισθάνονται Αγγλοι. Αλλά και ως Ελληνας θα χαρώ αν υπερψηφιστεί το «Ναι». Προτιμώ τα εθνικά κράτη και όχι τις πολυεθνικές μικρές αυτοκρατορίες, που διαιωνίζουν ιδεολογίες του παρελθόντος. Οπως οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι χώρισαν ειρηνικά, έτσι δικαιούται και η Σκοτία να χαράξει ανεξάρτητη πορεία.

Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτιου : Περί ομονοίας μεταξύ αδελφών

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=4&t=10001

«Οφείλουν λοιπόν οι αδελφοί ο,τιδήποτε και αν κάνουν να συναναστρέφονται μεταξύ τους με αγάπη και χαρά.

Και αυτός που ασχολείται με κάποιο έργο να λέγει αυτά τα λόγια για εκείνον που προσεύχεται ότι, ''Το θησαυρό που θα αποκτήσει ο αδελφός μου, επειδή είναι κοινός, τον κατέχω και εγώ’’· και αυτός που προσεύχεται να λέγει αυτά τα λόγια για τον αδελφό που διαβάζει· ''η ωφέλεια που αποκομίζει εκείνος από την ανάγνωση είναι κέρδος και για μένα''· και εκείνος πάλι που προσφέρει κάποια εργασία ας λέγει αυτό· ''την διακονία που προσφέρω, την προσφέρω για κοινή ωφέλεια''.

Ο μακαριστός καθηγητής Ανδρέας Θεοδώρου, γράφει:

«Ο Οικουμενισμός δεν είναι αίρεσις και παναίρεσις, ως συνήθως χαρακτηρίζεται. Είναι κάτι πολύ χειρότερον της παναιρέσεως.... Ο Οικουμενισμός είναι υπέρβασις, αμνήστευσις, παραθεώρησις, δια να μη είπωμεν νομιμοποίησις και δικαίωσις των αιρέσεων. Είναι η ετεροδοξία παρηλλαγμένη και μεταμεμορφωμένη, ήτις επιζητεί αρμονικώς να συνυπάρχη μετά της καθολικότητος... Ο Οικουμενισμός είναι νόσος προς θάνατον» 

(Α. Θεοδώρου, Η Ορθοδοξία χθες και σήμερον, Αθήναι 1973, σ. 21). 

Πρόεδρος Ελληνορθοδόξων (Ρουμ) Λιβάνου: "Οι ισλαμιστές παίζουν μπάλα με τα κεφάλια των Ορθοδόξων" (vid)

http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2014/09/vid.html

ΑΣΠΑΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 

Σε  μια συγκινητική ομιλία ο πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων του Λιβάνου, που είναι απ'ευθείας απόγονοι των Βυζαντινών (και τους λένε Ρουμ από το Ρωμαίοι), με δραματικό τόνο μίλησε για τις σφαγές που έχουν υποστεί οι αρχαιότερες Ορθόδοξες κοινότητες της Μέσης Ανατολής από τους ισλαμιστές εγκληματίες που η Ουάσιγκτον εξόπλισε και εφοδίασε επί σειρά ετών, και τους ανέχεται "να πάιζουν ποδόσφαιρο με τα κεφάλια των Χριστιανών.
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου της Αθήνας, με τον πρόεδρο του ελληνορθόδοξου κόμματος του Λιβάνου, κ. Ροντρίγκ (Δημήτρης) Ελ Χούρι, να συγκινεί τα πλήθη ασπαζόμενος την ελληνική Σημαία, και μιλώντας όσο καλύτερα μπορούσε στα ελληνικά, υπενθυμιζοντας σε αδαείς και αφελείς ότι υπάρχουν κομμάτια του Ελληνισμού για τα οποία το επίσημο ελληνικό Κράτος αδιαφορεί παντελώς για την ύπαρξή τους.
«Κεφάλια κόβονται και στη συνέχεια παίζεται ποδόσφαιρο με αυτά. Άνδρες σταυρώνονται, επειδή αρνήθηκαν να απαρνηθούν τον Χριστό. Εκκλησίες καίγονται, σπίτια καταστρέφονται, κοιμητήρια βεβηλώνονται. Μέλη ακρωτηριάζονται. Σταυροί απομακρύνονται από τις εκκλησίες. Μοναχές και επίσκοποι απαγάγονται. Άλλοι τοποθετούνται σε "κλουβιά", για να πουληθούν. Σπίτια σφραγίζονται με το αρχικό γράμμα "Νουν", δηλαδή με το "Ν", ως διαφοροποίηση από τους Χριστιανούς. Γράφουν στους τοίχους των Εκκλησιών της Τρίπολης του Λιβάνου απειλές με "σφαγή" και το "έγκλημα" είναι η λατρεία του Σταυρού» δήλωσε ο κ. Ελ Χούρι, 
«Επειδή είναι η γλώσσα της Αγίας Γραφής, και η γλώσσα των προγόνων μου από τους ρωμιούς της Ανατολής, θέλησα να μιλήσω σήμερα στην ελληνική γλώσσα, παρά το γεγονός ότι δεν την κατέχω καλά. Όμως, λόγω αρχής, θα το κάνω» δήλωσε ο κ. Ελ Χούρι, που προηγουμένως ασπάστηκε την ελληνική Σημαία, προκαλώντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.
Ο ίδιος επισήμανε τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς των Ρωμιών της Ανατολής με την Ελλάδα.
H εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του σωματείου "Οι φίλοι του τάματος του Έθνους".
Εμείς θα θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου στήριξε τους ισλαμιστές εναντίον του καθεστώτος Άσαντ υπακούοντας στις εντολές της Ουάσιγκτον, και δεν έπραξε τίποτα για την σωτηρία των ελληνορθόδοξων πληθυσμών που έχουν υποστεί απώλειες χιλιάδων ζωών, χωρίς να προβεί ούτε σε ένα διάβημα διαμαρτυρίας στη Διεθνή Κοινότητα που επέτρεψε τέτοιο έγκλημα θρησκευτικής γενοκτονίας.
Όμως επανειλημμένα έχουμε τονισει. Η Δύση ενοχλείται από τους ορθόδοξους πληθυσμούς γιατί έχουν ένα...ελάττωμα. Κοιτάνε προς την πλευρά της Μόσχας.


Ο/Η Ευστάθιος Μοσχοβίτης άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Θλίβομαι όταν βλέπω αντιπαραθέσεις μεταξύ αγωνιζομένων αδελφών...":

σ.σ. Συνεχίζεις αδελφέ Ευστάθιε να γράφεις με κεφαλαία γράμματα, διότι όπως είπες από την μεγάλη αγάπη σου για την Πίστη θέλεις να γράφεις αν ήταν δυνατόν με τόσο μεγάλα γράμματα που να φτάνουν μέχρι τον ουρανό. Σήμερα έκανες το ίδιο. Μου έδωσες όμως--Δόξα τω Θεώ--την δυνατότητα να σε ρωτήσω το εξής: Ο Απόστολος Παύλος και ο Μέγας Αθανάσιος των οποίων τα εδάφια παράθεσες με μικρά γράμματα, δεν είχαν την μεγάλη αγάπη για την Πίστη σαν την δική σου;; Εσύ ως φαίνεται έχεις μεγαλύτερη αγάπη για την Πίστη!!!

Τριάντα λεπτά διέθεσα για να γράψω το κείμενό σου με μικρά γράμματα, για να το δημοσιεύσω. Η υπομονή μου νομίζω έχει όρια. Οι άλλοι αδελφοί σε έχουν αγνοήσει ένεκα της συμπεριφορά σου. Έχε ταπείνωση αδελφέ μου και μην αφήνεις τον Πονηρό να σε δουλεύει...

Το σχόλιο του αδελφού μας Ευστάθιου:

Δεν υπάρχει «Συντεταγμένη» αποτείχιση γιατί κεφαλή έχουμε ως αληθινοί Ορθόδοξοι τον Χριστό και γιατί η Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι Χριστοκεντρική και όχι Επισκοποκεντρική-Παποκεντρική ούτε μπορούμε να ιδρύουμε παράνομα νέες Συνόδους, παρασυναγωγές δήθεν τοπικές Εκκλησίες καταπατώντας την δικαιοδοσία που έχουν μόνο οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι τις οποίες δεν σέβονται οι Παπικοί, οι Μονοφυσίτες, οι Προτεστάντες, οι ημερολάτρες και άλλοι αιρετικοί Οικουμενιστές που έχουν άπειρες Οικουμενιστικές παρασυναγωγές…

Γνωρίζουμε τις εντολές του Χριστού που ορίζουν ότι πρέπει να αποτειχιστούμε, απομακρυνθούμε από τις αιρέσεις και να μην δεχόμαστε όχι μόνο Επίσκοπο και Επίσκοπο αλλά ακόμα και Άγγελο εξ ουρανού να διαστρεβλώνει τον άγιο λόγο του Θεού και η ευθύνη είναι προσωπική για τον κάθε αληθινό Χριστιανό να ακολουθήσει τον Άγιο Λόγο του Θεού…  Καινή Διαθήκη, προς Γαλάτας Κεφ. 1, στίχος : 8  «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Καινή Διαθήκη, προς Κορινθίους Β΄ Επιστολή, Κεφάλαιο 6, στίχος 17 : «εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε, καγώ εισδέξομαι υμάς». Οι άγιοι Μάρτυρες και Ομολογητές του Χριστού δεν προσκυνούσαν ως Θεό τον αντίχριστο Νέρωνα ούτε τα είδωλά του και δεν περίμεναν πρώτα κάποια «Συντεταγμένη» κίνηση και εντολή από κανέναν Εκκλησιαστικό Ταγό γιατί δεν ήθελαν να προδώσουν τον Χριστό και την Μία Αγία Εκκλησία Του, προτιμώντας να τους φάνε τα θηρία στις αρένες.
Η αληθινή πίστη, μας ενώνει ως την Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, των Αποστόλων, των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, Μαρτύρων και Ομολογητών.

Η εντείχιση σε αμέτρητες ημερολατρικές παρασυναγωγές με Οικουμενιστικό πνεύμα δεν είναι αποτείχιση από την αντίχριστη παναίρεση πανθρησκεία του Οικουμενισμού.

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής δεν εντάχθηκε σε καμία παρασυναγωγή, ούτε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ούτε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Φώτιος και όλοι οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας, που σεβόμενοι την δικαιοδοσία των Οικουμενικών Συνόδων δεν διανοήθηκαν να ορίσουν νέες παράλληλες Συνόδους και Παρασυναγωγές, αλλά ήταν αποτειχισμένοι από τις αιρέσεις και τους αιρετικούς για δογματικούς λόγους και όχι για την διόρθωση του κοσμικού ημερολογίου του ειδωλολάτρη Ιουλιανού…


Μέγας Αθανάσιος
«Εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς αναστρέφονται και σκανδαλίζουν τον λαόν είναι συμφερότερο να τους εκβάλουμε από τους ευκτήριους οίκους παρά να βρεθούμε μετ’ αυτών ως μετά Άννα και Καϊάφα εις την γέενναν του πυρός» (
P.G. 35, 33 - ΒΕΠΕΣ 33, 199) και «ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει φεύγειν» ( βλ. Μ. Αθανασίου, Τοις τον μονήρη βίον ασκούσι P.G. 26, 1188ΒC).

Για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας πρέπει να αποτειχιστούμε, απομακρυνθούμε από την αντίχριστη παναίρεση πανθρησκεία των Οικουμενιστών σχισματικών του Νέου και Παλαιού ημερολογίου των αμέτρητων παρασυναγωγών…


http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm

Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς
Φαίνεται ὅτι οὐσιαστικά οἱ Ἀντιοικουμενιστές δέν ἐχθρεύονται, ἀποστρέφονται καί μισοῦν τόσο τήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅσο τήν ἀποτείχισι καί τελικά, δέν θέλουν ἀποτειχισμένους καί δεδιωγμένους ἕνεκα τῆς πίστεως, προφανῶς γιά νά μήν ἐλέγχωνται ὡς συνοδοιπόροι μέ τήν αἵρεσι. Δι’ αὐτό εὐκαίρως–ἀκαίρως διακηρύσσουν ὅτι δέν μολύνονται ἀπό τήν ἐπικοινωνία μέ τούς αἱρετικούς, ἀρκεῖ νά ἔχουν Ὀρθόδοξο φρόνημα· δι’ αὐτό συντάσσουν ὁμολογίες πίστεως καί διεξάγουν πόλεμο δι’ ἐγγράφων, κοινῶς χαρτοπόλεμο, καί δι’ αὐτό ἐξαρτοῦν τήν Ὀρθοδοξία ἀπό τήν θεωρητική τοποθέτησι καί ὁμολογία καί ὄχι ἀπό τήν πρακτική συμπόρευσι καί ἀναγνώρισι τῆς αἱρέσεως.

Ο/Η Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς":

Προς τον π. Ευθύμιο Τ.

"ἐξαρτοῦν (σ.σ. οι οικουμενιστές) τήν Ὀρθοδοξία ἀπό τήν θεωρητική τοποθέτησι καί ὁμολογία καί ὄχι ἀπό τήν πρακτική συμπόρευσι καί ἀναγνώρισι τῆς αἱρέσεως.

κχ
Ερώτηση : Η εξάρτηση των εν Καινοτομία ευρικόμενων αποτειχισμένων συμβαδίζει με την εξάρτηση, συμπόρευση και αναγνώριση του εορτολογικού/ημερολογιακού νεωτερισμού;

Για να το θέσω και διαφορετικά, η θεωρία της Καινοτομίας συμβαδίζει με την πρακτική, ή την πράξη, της Εκκλησίας ;

Πράξη της Εκκλησίας είναι η επί τω αυτώ συνάθροιση των πιστών, θεία Λειτουργία και τέλεση Μυστηρίων - υπάρχουν και άλλα τινά - ή κάνω λάθος ;