Αλέξ. Παπαδιαμάντης---ΛΑΜΠΡΙΑΤΙΚΟΣ ΨΑΛΤΗΣ

Ἐὰν ὁ ἥρως τοῦ παρόντος διηγήματος ἦτο αὐτούσιος ὁ γράφων, τότε ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τίτλος θὰ εἶχε μᾶλλον τροπικὴν καὶ ἀλληγορικὴν σημασίαν. Διότι, ναὶ μέν, εὐδοκίᾳ τῆς θείας Προνοίας, εἶναι ἀληθὲς ὅτι καὶ χάρις εἰς τὴν φιλάδελφον προθυμίαν τοῦ χωρικοῦ καὶ ἀρχοντικοῦ φίλου μου κὺρ Γιάννη Πεντελιώτου, ἀξιοῦμαι σχεδὸν κατ᾽ ἔτος ἀνελλιπῶς, κατὰ τὰς περιδόξους ταύτας ἡμέρας, νὰ συμψάλλω ἐναμίλλως μετ᾽ αὐτοῦ, ὑποβαστάζοντος διὰ τῆς χειρὸς τὰ γυαλιά του, ἀγαπῶντος τὸ πολίτικον ὕφος, παρατείνοντος ἐπ᾽ ἄπειρον τὰ μουσικὰ κῶλα καὶ τὰς καταλήξεις του, εἰς τὸν μικρὸν ἀγροτικὸν ναΐσκον τοῦ χωρίου Θ. ὅπου μυροβολεῖ ἑλισσόμενον εἰς κυανοῦς στεφάνους τὸ μοσχολίβανον, περιβάλλον ὡς διὰ φεύγοντος πλαισίου τοὺς ἀκτινωτοὺς στεφάνους καὶ τὰς σεμνὰς ὄψεις τῶν ἁγίων, καὶ ὅπου μὲ τὰς κεντητὰς ποδιάς των καὶ τὰ λευκὰ κολόβια αἱ νεαραὶ χωρικαὶ προσέρχονται φέρουσαι ἀγκαλίδας ρόδων καὶ ἴων καὶ θημωνίας ὅλας δενδρολιβάνου, καταφορτώνουσαι μὲ λόφους ἀνθέων τὸν πενιχρὸν ἐπιτάφιον, μὴ ἔχοντα ἀνάγκην ἄλλης πολυτελείας. Ἐκεῖ εἰσβάλλει οὐλαμὸς ὅλος αὐτοσχεδίων ψαλτῶν, κρατούντων ἀνὰ ἓν φυλλάδιον τοῦ ἐπιταφίου εἰς τὴν χεῖρα, οἵτινες φιλοτιμοῦνται νὰ ψάλλωσιν ἐν σπαρακτικῇ παραφωνίᾳ τὰ ἐγκώμια, καταστρέφοντες διὰ κωμικῶν σφαλμάτων καὶ τὰς ὀλίγας λέξεις, ὅσαι εἶναι ὀρθῶς τυπωμέναι εἰς τὰ φυλλάδια ἐκεῖνα.

Τραγική πτώση Θεολογικής Σχολής

"Εκπληξη, θλίψη, πένθος, απογοή­τευση βαθιά προξενεί ή άπόφαση τών καθηγητών τοϋ Τμήματος Θεο­λογίας τής Θεολογικής Σχολής τής Θεσσαλονίκης γιά τή δημιουργία μέ­σα στό Τμήμα Θεολογίας ιδιαίτερου Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών.

Μέ ψήφους 23 έναντι 6 και 8 άπουσίες οί καθηγητές τής κάποτε θεωρούμενης παραδοσιακής Σχολής ένέκριναν τή μετατροπή της σέ πολυθρησκειακό άνεμόμυλο, μέσα στόν όποίο άκόμη και «ορθόδοξοι θεολό­γοι» θά διδάσκουν ταυτόχρονα φώς Χριστοϋ και μωαμεθανικό σκοτάδι, πλάνη και άλήθεια, άγάπη εύαγγελική και κορανικό μίσος.
Ή άντορθόδοξη αύτή άπόφαση εί­ναι ένδεικτικότατο σύμπτωμα τής κατακλυσμιαίας εισβολής τοϋ πνεύμα­τος τής πανθρησκείας, πού δείχνει νά έχει έπεκταθεΐ έπικίνδυνα στόν ορθόδοξο θεολογικό κόσμο.

Εκκλησιαστικά νέα

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Πειραιά σήμερα Κυριακή 13/4 το πρωί θα τελεσθούν δύο Θείες Λειτουργίες, στις 7:00 και στις 10:30 το πρωί.
Επίσης, δύο Ακολουθίες του Νυμφίου θα τελούνται στο Ναό έως την Μ. Τετάρτη . Η πρώτη θα αρχίζει στις 7:00 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9:15 το βράδυ .

Η μνήμη του Αγίου Αντίπα, Επισκόπου Περγάμου  εορτάζεται στον φερώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται έναντι του Νοσοκομείου Παίδων στο Γουδί. Σήμερα Κυριακή 13/4 το πρωί θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ σήμερα Κυριακή 13/4 –των Βαΐων-το πρωί θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου .Στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακολουθία του Νυμφίου που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Πειραιά.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό «Πειραϊκή Εκκλησία».

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης - Ανάλυση του κειμένου: "Πώς βλέπει την Β' Βατικάνειο Σύνοδο και τη "νέα εποχή" του Παπισμού ένας πρώην Παπικός (VIDEO-2014)

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Μαρτίνου του ομολογητού, πάπα Ρώμης, Θεοδοσίου, Ζωΐλου, Ελευθερίου μαρτύρων.


Αναγράφει το «Ωρολόγιο»: «Πέντε μέρες προ του Νομικού Πάσχα, ερχόμενος ο Ιησούς από τη Βηθανία στα Ιεροσόλυμα, έστειλε δύο από τους μαθητές του και του έφεραν ένα ονάριο και αφού κάθισε πάνω του εισερχόταν στη πόλη. Ο λαός μόλις άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς (είχαν μάθει και τα περί αναστάσεως του Λαζάρου) έλαβαν στα χέρια τους βάγια από φοίνικες και πήγαν να τον προϋπαντήσουν. Άλλοι με τα ρούχα τους, άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δένδρα και τα έστρωναν στο δρόμο όπου διερχόταν ο Κύριος και τον ακολουθούσαν. Ακόμα και τα νήπια τον προϋπάντησαν και όλοι μαζί φώναζαν: «Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ» (Ιωαν. ιε΄).
Αυτή τη λαμπρή και ένδοξο πανήγυρη της εισόδου στα Ιεροσόλυμα του Κυρίου εορτάζομε αυτή τη Κυριακή.
Σήμαιναν δε τα βάγια, οι κλάδοι των φοινίκων, τη κατά του διαβόλου και του θανάτου νίκη του Χριστού. Το δε Ωσαννά ερμηνεύεται σώσον παρακαλώ. Το δε πωλάριο της όνου και το κάθισμα του Ιησού πάνω του, ζώου ακάθαρτου κατά τον νόμο τους, σήμαινε τη πρώην ακαθαρσία και αγριότητα των εθνών και την μετά από λίγο υποταγή αυτών στο άγιο Ευαγγέλιο.
Η Εκκλησία μας ψάλλει:
Αφού ταφήκαμε μαζί με Σε, Χριστέ και Θεέ μας, δια του βαπτίσματός μας (το οποίο είναι τύπος του θανάτου Σου και της ταφής Σου), αξιωθήκαμε δια της αναστάσεώς Σου να εισέλθουμε στην αθάνατο ζωή της Βασιλείας Σου. Γι' αυτό υμνούντες Σε, κράζομε: Βοήθησέ μας και σώσε μας, Συ, που ως Θεός κατοικείς στα ύψιστα μέρη του Ουρανού. Ας είσαι ευλογημένος Συ, που έρχεσαι απεσταλμένος από τον Κύριο!

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=24&t=9360