π. Θεόδωρος Ζήσης : «Ἔγγαμος ἱερεύς, πολύτεκνος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἀποφασισμένος νὰ διακόψῃ τὸ μνημόσυνο τοῦ συμφωνοῦντος μὲ ὅλα αὐτὰ ἐπισκόπου του, ὅταν διακριτικὰ τοῦ ὑπενθύμισα τὶς πιθανὲς διώξεις καὶ ποινὲς μοῦ εἶπε:

“Προ­τι­μ ν καλ­λι­ερ­γ τ χω­ρ­φι­α μου, ς ­πλς ­γρ­της, κα ν κρα­τ­σω τν π­στη μου, πα­ρ ν συ­νερ­γ­σω στν κα­τε­δ­φι­σ της κα ν π­ω στν κ­λα­ση μα­ζ μ τν πα­τρι­ρ­χη κα τος ­πι­σκ­πους”­.­.. Α­τ πο ε­πε ­λι­γο­γρμ­μα­τος ­ε­ρες .­..κ­φρ­ζουν τν δι­α­χρο­νι­κ συ­νε­­δη­ση τς κ­κλη­σ­ας γι­ τν στ­ση ­λων τν πι­στν κα τν λα­ϊ­κν ­π­ναν­τι τν ­πι­σκ­πων κα τν πρε­σβυ­τ­ρων σ πε­ρ­πτω­ση πο δν ρ­θο­το­μον τν λ­γο τς ­λη­θε­­ας, λ­λ ­νι­σχ­ουν τν α­ρε­ση κα τν πλ­νη. Τ πλ­θος τν σχε­τι­κν πα­τε­ρι­κν μαρ­τυ­ρι­ν ­πρ­χει τ­ρα στ βι­βλ­ο μας “Κα­κ ­πα­κο­ κα ­γ­α ­νυ­πα­κο”» 

(πε­ρι­οδ. Θε­ο­δρο­μί­α, κα w­ww.t­h­e­o­d­r­o­m­ia.gr/87D26F7F.p­r­i­nt.el.a­s­px).

Δεν υπάρχουν σχόλια: