Ο Παπισμός επεδίωξε και επέτυχε την Μικρασιατικήν καταστροφήν.

Συγγραφεύς κύρους, ο Άουρο Μανχάταν, εις το Βιβλίον του «Το Βατικανόν και ο 20ος  αιών», αναφέρει ότι το Βατικανόν εχρηματοδότησε την Γαλλικήν, την Ιταλικήν Κυβέρνησιν,  και τον Κεμάλ Ατατούρκ, δια να κτυπήσουν τον Ελληνικόν στρατόν. Και τούτο, διότι κατ΄ ουδένα λόγον το Βατικανόν θα εδέχετο αναβίωσιν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας!


Στουδίτης, «Ορθόδοξος Τύπος» Αρ. φ. 367

Δεν υπάρχουν σχόλια: