The Triumph of Orthodoxy


From the Synodikon of the Seventh Ecumenical Council
As the Prophets beheld,
As the Apostles taught,
As the Church received,
As the Teachers dogmatized,
As the Universe agreed,
As Grace illumined,
As the Truth revealed,
As falsehood passed away,
As Wisdom presented,
As Christ awarded,

Thus we declare,
Thus we assert,
Thus we proclaim Christ our true God and honor His saints,

In words,
In writings,
In thoughts,
In sacrifices,
In churches,
In holy icons.

On the one hand, worshipping and reverencing Christ as God and Lord.
And on the other hand, honoring and venerating His Saints as true servants of the same Lord.

This is the Faith of the Apostles.
This is the Faith of the Fathers.
This is the Faith of the Orthodox.
This is the Faith which has established the Universe.O Koσμάς:

β. ΄Οταν λέμε «ορθή ζωή» εννοούμε την «ασκητική ζωή», που σημαίνει ότι η απόκτηση από κάποιο πιστό μιας αρετής, δεν είναι μιά ξεκομμένη «καλή», ή «ηθική» πράξη. Δεν είναι αποτέλεσμα ευσεβών στοχασμών, σαν αυτούς που παρακινεί ο Θωμάς Κεμπήσιος να κάνουν οι άνθρωποι στο βιβλίου του «Μίμηση Χριστού». Η αρετή είναι το αποτέλεσμα μιας διεργασίας, που προκύπτει από μιά θεραπευτική αγωγή, που ακολουθεί ο πιστός, κάτω από την καθοδήγηση πνευματικού πατέρα, ο οποίος όμως προηγουμένως πρέπει να έχει φτάσει ο ίδιος σε κατάσταση «θεωρίας του Θεού», για να είναι «θεραπευτής». Αλλοιώς, τα «καλά έργα», μοιάζουν με τα έργα του Φαρισαίου της γνωστής παραβολής. Ή, όπως έλεγε ο μακαριστός π. Ιωάννης Ρωμανίδης, αν υπήρχε εδώ στην Ελλάδα ένας Φαρισαίος, οι Ορθόδοξοι θα τον είχαν κάνει Αρχιεπίσκοπο!
Οι ξένοι αντικατέστησαν την «ορθή ζωή», με τα λεγόμενα «καλά έργα», που είναι προϊόντα «ευσεβών στοχασμών». Από τους «ευσεβείς στοχασμούς», προέκυψε ο λεγόμενος «ευσεβισμός», που σημαίνει την απόκτηση «καλών έργων», που δεν είναι καρπός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, που αποκτιέται με την πίστη «εκ θεωρίας», αλλά από τις ευσεβείς σκέψεις του κάθε πιστού. Το φαινόμενο του «ευσεβισμού», μεταφυτεύτηκε από τη Δύση και στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα με τη γενόμενη απο-ορθοδοξοποίηση του Ορθόδοξου λαού.

Saint John Chrysostom : HOMILY XXIX. ROM. XV. 14.


"And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also
are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish
one another." (So most: S. Chrys. "others.")

HE had said, "Inasmuch as I am the Apostle of the Gentiles, I
magnify mine office." (Rom. xi. 13.) He had said, "Take heed lest He
also spare not thee." (ib. 21.) He had said, "Be not wise in your own
conceits" (ib. xii. 16); and again, "Why dost thou judge thy
brother?" (ib. xiv. 10) And, "Who art thou that judgest another man's
servant?" (ib. 4.) And several other like things besides.

ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ Ο ΘΕΟΣ Α΄ Μέρος
Fasting:


The practice of fasting is rich with mean­ing. Many of the Holy Fathers throughout the history of the Church have written about the significance of fasting. Saint Basil, for exam­ple, tells us that fasting is not simply abstain­ing from food; it is, more importantly, the avoidance of sin. The Church in her hymnol­ogy describes fasting as the mother of chas­tity and prudence, as the accuser of sin and as the advocate of repentance, the life wor­thy of angels and the salvation of humans. Fasting becomes all of these when observed in the proper spirit.

Τὸ συνοδικὸ αὐτὸ κείμενο πρότεινε, κατ’ οὐσίαν, τὸν διαρκῆ ἐπαναπροσδιορισμὸ τοῦ Ἰδίου τοῦ Χριστοῦ!!!


Τὸ 2003, δύο χρόνια μετὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Πάπα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος εἰσηγήθηκε τὸν νεωτερισμὸ τῆς «Λειτουργικῆς Ἀναγέννησης» τῆς Ἐκκλησίας. 
Τὸ θεολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς Ἀναγεννήσεως ποὺ εἶχε στὸ μυαλό του, δημοσιεύθηκε τὸ ἴδιο ἔτος, στὸ περιοδικὸ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ὡς συνοδικὸ κείμενο, γραμμένο ἀπὸ καθηγητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π. Θεσσαλονίκης. Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτυπώνει, μὲ γνώμονα τὴν ἀρχὴ τῆς μετανεωτερικότητος, τὶς σαρωτικὲς ἀλλαγές ποὺ ἔπρεπε νὰ γίνουν γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ «Λειτουργικὴ Ἀναγέννηση» τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀπὸ τὶς προτεινόμενες αὐτὲς ἀλλαγές, ἀναφέρουμε δύο:

α) Λόγῳ τῶν προόδων τῶν ἀνθρωπιστικῶν καὶ κοινωνικῶν ἐπιστημῶν, θὰ πρέπει νὰ ἐπαναπροσδιορίζεται ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ συμπορευόμαστε μὲ αὐτὲς τὶς προόδους καὶ τὶς πολιτιστικὲς ἐξελίξεις.
β) Γιὰ τοὺς ἰδίους λόγους, θὰ πρέπει νὰ ἐπαναπροσδιορίζεται συνεχῶς καὶ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ πλατύτερη ἐπαναδιατύπωση τοῦ μυστηρίου αὐτοῦ –προταθεῖσα καὶ σὲ ἄλλο κείμενο τοῦ ἰδίου, σὲ ἐπετηρίδα τῆς Σχολῆς– ἐξηγεῖ ὅτι, στὸ μυστήριο αὐτό, δὲν προσερχόμαστε γιὰ νὰ γίνουμε ἅγιοι, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε πνεῦμα ἀλληλεγγύης μεταξύ μας (στὸ πνεῦμα τῆς παγκοσμιοποιήσεως), γιὰ νὰ φθάσουμε στὰ ἔσχατα!!!

Ἐπειδή, ὅμως, ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός,
τὸ συνοδικὸ αὐτὸ κείμενο πρότεινε, κατ’ οὐσίαν, τὸν διαρκῆ ἐπαναπροσδιορισμὸ τοῦ Ἰδίου τοῦ Χριστοῦ!!!

Η Επανάσταση του 1821 ήταν εθνική και όχι ταξική!


Κωνσταντίνος Χολέβας

ΠΑΜΕ σαν άλλοτε! Το ΚΚΕ, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την άθλια θέση που κράτησε από το 1924 έως το 1949 υπέρ της αποσχίσεως της Μακεδονίας και της Θράκης από την Ελλάδα, έβαλε τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ να ξαναγράψουν την Ιστορία του 1821 με μαρξισμό και θράσος. Σε μία εποχή που η οικονομική κρίση καθιστά απαραίτητη την εθνική ομοψυχία, οι νοσταλγοί του Στάλιν ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους εθνοαποδομητές άλλων ιδεολογιών και συμπλέουν με τους διεθνείς κερδοσκόπους-χρηματιστές, οι οποίοι θέλουν να ξαναγράψουν την Ιστορία των Βαλκανίων εις βάρος των εθνικών μας δικαίων.

Η προκήρυξη των εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ προς τους μαθητές βρίθει ιστορικών λαθών και φανατισμού. Για τον μεν φανατισμό, ας λάβουν τα μέτρα τους οι γονείς των παιδιών και οι υπεύθυνοι του υπουργείου Παιδείας. Αλλά για τις ιστορικές ανακρίβειες, καλόν είναι να θυμίσουμε ορισμένα γεγονότα στον λίγο χώρο που διαθέτουμε:

Αμφισβητούν τον Παλαιών Πατρών Γερμανό και την ημερομηνία κηρύξεως της Εθνεγερσίας. Ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο κληρικός Αμβρόσιος Φραντζής και άλλοι που παρέστησαν στη σύσκεψη του Αιγίου (Βοστίτσας) στα τέλη Ιανουαρίου 1821 βεβαιώνουν ότι ήταν ομόφωνη απόφαση της Φιλικής Εταιρείας να αρχίσει η εξέγερση στον Μοριά την ημέρα του Ευαγγελισμού. Οι ίδιοι οι πρωτεργάτες ήθελαν να τονίσουν τη σύνδεση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας και να επικαλεσθούν την ευλογία της Παναγίας. Ομως έπειτα από 400 χρόνια δουλείας το καζάνι έβραζε και η έκρηξη έγινε λίγες ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία. Από τις 14-16 Μαρτίου γύρω από τα Καλάβρυτα συνάπτονται συγκρούσεις Ελλήνων με φοροεισπράκτορες των Τούρκων, ενώ στην Αγία Λαύρα είναι κλεισμένοι οι πρόκριτοι με τον Αρχιεπίσκοπο της Πάτρας Γερμανό και τον επίσκοπο Κερνίτσης και Καλαβρύτων Προκόπιο. Στις 17 Μαρτίου η μονή πανηγυρίζει, διότι εκεί φυλάσσεται η κάρα του αγίου Αλεξίου. Την πανηγυρική εκείνη ημέρα ο Παλαιών Πατρών Γερμανός λειτουργεί και κηρύσσει την Επανάσταση. Την ίδια ημέρα και οι Μανιάτες κηρύσσουν την Επανάσταση στην Αρεόπολη. Ο Γερμανός κατεβαίνει με το άλογο προς την Πάτρα και ανήμερα του Ευαγγελισμού ευλογεί ξανά το λάβαρο στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Την επόμενη ημέρα ο ίδιος μαζί με τον Προκόπιο και τους προκρίτους αποστέλλουν τη διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στους προξένους των Μεγάλων Δυνάμεων.

Για τα γεγονότα της Αγίας Λαύρας μαρτυρίες έχουμε από τον Γάλλο πρόξενο Πουκεβίλ, τον Κανέλλο Δεληγιάννη, από δημοσιεύματα γαλλικών και αγγλικών εφημερίδων («LΕ CONSTITUTIONNNEL», «LONDON TIMES») του Ιουνίου 1821 κ.ά. Για τα γεγονότα της Πάτρας γράφουν πάλι ο Πουκεβίλ, ο Σπυρίδων Τρικούπης κ.ά. Το 1872 η Επιτροπή Εκδουλεύσεων της Βουλής των Ελλήνων ανακήρυξε τον Παλαιών Πατρών Γερμανό ως τον πρώτο που κήρυξε την Επανάσταση και ουδείς διαμαρτυρήθηκε, δεδομένου ότι ζούσαν αρκετοί από τους αγωνιστές του 1821.

Γράφει το ΠΑΜΕ ότι ήταν ταξική επανάσταση. Οχι, ήταν εθνική και θρησκευτική. Το ξεκαθαρίζει ο Θ. Κολοκοτρώνης μιλώντας στους μαθητές του πρώτου Γυμνασίου των Αθηνών ότι «η επανάσταση η εδική μας δεν ήταν σαν τες άλλες», εννοώντας ότι δεν έμοιαζε με την εμφύλια Γαλλική Επανάσταση. Το γράφουν σαφώς και όλα τα επίσημα κείμενα του Αγώνος, ξεκινώντας από την προκήρυξη του Αλεξάνδρου Υψηλάντη: ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.

Περίεργη είναι η εμμονή σε ναύτες που μιλούσαν αρβανίτικα. Οι Αρβανίτες είναι δίγλωσσοι Ελληνες που κατέβηκαν από το Αρβανον της Β. Ηπείρου. Μετά την Αλωση οι Αρβανίτες που κατέφυγαν στη Βενετική Δημοκρατία δηλώνουν ότι είναι nationis graecae, δηλαδή ελληνικής εθνικότητος. Η διαφορετική διάλεκτος δεν αλλοιώνει την ελληνική συνείδηση. Αυτό το βλέπουμε και με τους τουρκόφωνους Ελληνες της Καππαδοκίας και με τους σλαβόφωνους μακεδονομάχους που αγωνίσθηκαν υπέρ του Ελληνισμού.

http://www.dimokratianews.gr/

Ημερίδα: "Σαηεντολογία, μια πραγματική απειλή"

Iδίως των Επισκόπων και των Αγιορειτών...


Η παταγώδης αύτη κατάπτωσις της εκκλησιαστικής ημών Ηγεσίας, δέον να σημειωθή ότι ουδέν άλλο διαδηλοί, ειμή σαφεστάτην αθέτησιν του θεμελιώδους Δόγματος της απολυτρωτικής μοναδικότητος της ορθοδόξου υποστάσεως της αγίας ημών Εκκλησίας και Πίστεως. Κατ΄ ακολουθείαν είναι ανάγκη, όπως γίνη επίσης αντιληπτόν και καταστή συνείδησις εκάστου πιστού και ιδίως των Επισκόπων και των Αγιορειτών, ότι η διακηρυχθείσα αίρεσις του οικουμενισμού, τους υιοθετούντας ή τους κατά διάφορον τρόπον κοινωνούντας προς αυτήν, ως π.χ. δια της διαμνημονεύσεως του διακηρύξαντος ταύτην και των μετ΄ αυτού κοινωνούντων, καθιστά τούτους  «συναπολλυμένους» τη ούτω κοινωνούση αιρέσει, ότε πλέον, «Χριστός ημάς ουδέν ωφελήσει»!

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Ρώμη!

VARTHOLOMAIOS


Ο "Παναγιώτατος" θα επιστρέψει από την Ρώμη και αμέσως μετά θα γιορτάσει την Κυριακή της Ορθοδοξίας...

«λίαν ηὔφρανας τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ κατήσχυνας τοὺς κακοδόξους»!.....


Ο Σεραφείμ Πειραιώς :

- Τοις κηρύσσουσι και διδάσκουσι την παναίρεσιν του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Συγκρητιστικού Οικουμενισμού, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα!

Πρωτ. π. Θεὀδωρος Ζήσης: πάει να κυριαρχίσει μία αίρεσις η οποία λέγεται "ονοματοκρυπτισμός"....

Περιστατικά ανάνηψης ασθενών εγκεφαλικά νεκρών

Πηγή: http://kyprianoscy.blogspot.gr/

Σε ιστολόγιο (*) δημοσιεύονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις άρθρων ή video με περιστατικά ανάνηψης ανθρώπων που αρχικά θεωρήθηκαν νεκροί ή κλινικά νεκροί, στη συνέχεια όμως η διάγνωση ανατράπηκε ριζικά και τώρα ζουν. Το θέμα, όπως συμπληρώνει το ιστολόγιο, είναι λεπτό και δεν είναι ευχάριστο να αναφέρεται κανείς σε αυτό, είναι όμως αναγκαίο, γιατί συναρτάται άμεσα με το γεγονός ότι κάποιοι γιατροί αποφασίζουν χρησιμοποιώντας τα κριτήρια, που έχει θέσει η Επιστήμη τους, για να χαρακτηρίσουν κάποιον κλινικά νεκρό, άρα κατάλληλο για αφαίρεση οργάνων προς μεταμόσχευση. Παράλληλα όμως, γράφουμε εμείς, αντιεπιστημονικό και άρα δικαιολογημένα εξοργιστικό, είναι το γεγονός ότι τα κριτήρια αυτά είναι εντελώς αυθαίρετα, όπως υποστηρίζει μεγάλο μέρος ιατρών. Δυστυχώς, οι φωνές τους δεν ακούγονται, ακούγονται μόνο όσοι έχουν αυξημένη την ακοή. Από τους ψιθύρους αυτών το κοινό έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά.

Μια τέτοια φωνή, ή μάλλον ψίθυρος, ήταν και το σχόλιο που, περίεργα, δεν δημοσιεύθηκε στην ενημερωτική ιστοσελίδα, η οποία με άρθρα ή με βίντεο υποδείκνυε περιστατικά ανάνηψης των χαρακτηρισθέντων ασθενών ως "εγκεφαλικά νεκρών" και στη συνέχεια έγιναν καλά.  
Το σχόλιο παρείχε τις ακόλουθες διευκρινίσεις :


Χρήσιμα τα ενημερωτικά links που παραθέτεται. Ωστόσο, παράλειψη είναι από ιατρικής άποψης να μην αναφέρεται στο εισαγωγικό σας σημείωμα τούτο. Ότι δεν γνωρίζουμε πόσοι από αυτούς, τους οποίους χαρακτηρίζουν οι γιατροί  - δυστυχώς εν επιστήμη συνάδελφοι - εγκεφαλικά ή κλινικά νεκρούς, είναι όντως νεκροί. Οδηγούνται ταχύτατα προς αφαίρεση των οργάνων είτε με το νόμο της εικαζόμενης συναίνεσης, είτε από την παραπλανητική και ψευδή ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων προς τους συγγενείς.


Η διάγνωση μιας νόσου, και εδώ έχουμε το πρωτοφανές παράδοξο της διάγνωση του θανάτου, έχουμε δηλαδή τη νόσο που λέγεται θάνατος - ανήκουστα πράγματα για επιστήμονες -, η διάγνωση μιας νόσου, συνεχίζω, απαιτεί την επιβεβαίωσή της. Και η επιβεβαίωση γίνεται όχι μόνο με τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, γίνεται και με την παρέλευση χρόνου. Χρόνος όμως δεν δίνεται όταν η ιατρική ομάδα αποφανθεί ότι ο ασθενής είναι κλινικά (εγκεφαλικά) νεκρός. Για να επιβεβαιωθεί
 η διάγνωση αυτή χρειάζονται το λιγότερο 15 ημέρες, και αν η ομάδα των γιατρών κληθεί να αναβάλει την εξόρυξη των οργάνων για 15 ημέρες, τα όργανα θα είναι άχρηστα.

Οι αναφερόμενες λοιπόν
 περιπτώσεις κλινικά νεκρών που αποκαταστάθηκε η υγεία τους, ήταν οι τυχεροί εκείνοι, όπου η βλάβη ήταν περιορισμένη και τα σημάδια (σημεία στην ιατρική ορολογία) του εγκεφαλικού θανάτου υφέθηκαν (υποχώρησαν). Αυτή η εξήγηση υπάρχει και δείχνει πόσο αδίστακτοι και παραβάτες του ιατρικού όρκου είναι όλοι αυτοί, που μας διαβεβαιώνουν ότι άπαξ και τεθεί η διάγνωση του εγκ. θανάτου, δεν υπάρχει περίπτωση να ανανήψει (αποκατασταθεί η υγεία) ο ασθενής. Τούτο όμως ισχύει μόνο όταν έχουμε  βαρύτατο εγκεφαλικό τραυματισμό με έκχυση της εγκεφαλικής ουσίας ή τραυματισμό του εγκεφάλου από σφαίρα. Αυτές οι περιπτώσεις δεν χρειάζεται να μπουν στις μονάδες εντατικής, αποκατάσταση του διαλυμένου εγκεφάλου πώς να γίνει;  Ο μόνος λόγος εισαγωγής στις Μονάδες είναι η αφαίρεση των οργάνων.

(*)  Πηγή : http://freepeoplenow.wordpress.com/

“Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ”


ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ”
600 66 ΜΕΘΩΝΗ – ΠΙΕΡΙΑΣ
www.markoseugenikos.gr
e-mail : info@markoseugenikos.gr

TO BBC ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΚΟΠΙΑΣ» ΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

          Σύμφωνα με την εκπομπή PANORAMA του BBC (http://www.youtube.com/watch?v=hzWupVczfCQ) η εταιρεία ΣΚΟΠΙΑ, με έδρα το Μπρούκλιν των ΗΠΑ, έχει κατάλογο με 23.720 μέλη της από τις ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπη, που κατηγορήθηκαν για παιδοφιλία.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ανακοίνωσις του Πειραιώς κ. Σεραφείμ


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 19ῃ Μαρτίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς «ἐνθρονίσεως» τοῦ καταληψίου τοῦ πρεσβυγενοῦς Θρόνου τῆς παλαιᾶς Ρώμης κ. Φραγκίσκου, ἐκλεκτοῦ τοῦ ἀξιοτίμου κ. Ντέϊβιντ Ροκφέλερ, ἱδρυτοῦ τοῦ Μουσείου Ροκφέλερ τοῦ Τέλ-Ἀβίβ πού κατ’ ἔτος «δωρίζει» εἰς ἡμᾶς τά κατασκευασμένα ντοκυμαντέρς μέ τά χαλκευμένα καί ψευδῆ στοιχεῖα περί τοῦ Θεανθρωπίνου προσώπου τοῦ ἀληθοῦς Μεσσίου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἱδρυτοῦ τῆς τριμεροῦς ἐπιτροπῆς, εἰς τόν ὁποῖον ἐπεδόθη καί τό «δακτύλιον τοῦ ἁλιέως» ὡς δῆθεν διαδόχου τοῦ δῆθεν «πρίγκηπος» τοῦ κολεγίου τῶν Ἀποστόλων, Ἀποστόλου Πέτρου ταπεινῶς ἐπαγόμεθα τά κάτωθι:

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)


Αλάθητον μέτρον Αληθείας και ψεύδους.

Αυξάνων την αύξησιν του Χριστού «εις άνδρα τέλειον», ο άνθρωπος εξέρχεται βαθμηδόν από την πνευματικήν νηπιακήν ηλικίαν και από την πνευματικήν καχεξίαν, ενδυναμώνεται, ωριμάζει εις την ψυχήν, ωριμάζει και εις τον νουν και την καρδίαν του. Ζων δια του Χριστού και εν Χριστώ, «κολλάται» ολόκληρος εις τον Χριστόν και εις την Αλήθειάν Του, γίνεται οικείος με αυτήν, ούτως ώστε αυτή να γίνη η αιώνιος Αλήθεια του νου του, και της καρδίας και της ψυχής του. Δι΄ ένα τοιούτον άνθρωπον δύναται με βεβαιότητα να λεχθή ότι αυτός γνωρίζει την Αλήθειαν επειδή έχει και κατέχει την Αλήθειαν. Αυτή η ζώσα θεία Αλήθεια, η εντός του υπάρχουσα, αποτελεί το αλάθητον και θείον μέτρον δια την διάκρισιν της αληθείας και του ψεύδους, του καλού και του κακού μέσα εις τον κόσμον του ανθρώπου. Δι΄ αυτό, αυτόν δεν ημπορεί να τον παραπλανήση και να τον απατήση ουδεμία κατ΄ άνθρωπον διδασκαλία. Αυτός αισθάνεται αμέσως ποίου πνεύματος είναι η οποιαδήποτε ανθρωπίνη διδασκαλία του προσφέρεται. Τούτο είναι απολύτως φυσικόν, διότι αυτός γνωρίζει τον άνθρωπον, γνωρίζει τι υπάρχει μέσα του και ποίου είδους διδασκαλίαν αυτός δύναται να δημιουργήση και να δώση. Κάθε ανθρωπίνη διδασκαλία και επιστήμη, μη οδηγούσα προς την θείαν αλήθειαν, δεν είναι χαλκευμένη από το ψεύδος; Ποία από τας ανθρωπίνας επιστήμας φανερώνει το αληθινόν νόημα της ζωής και εξηγεί το μυστήριον του θανάτου; Ουδεμία. Τότε ό,τι λέγουν περί αυτών είναι ψεύδος και απάτη, ψεύδος και απάτη είναι και εκείνο το οποίον προτείνουν ως λύσιν του ερωτήματος περί της ζωής και του θανάτου. Επίσης, δεν υπάρχει ανθρωπίνη επιστήμη η οποία να μας εξηγή το μυστήριον του κόσμου και του ανθρώπου, το μυστήριον της ψυχής και της συνειδήσεως, το μυστήριον του καλού και του κακού, το μυστήριον του Θεού και του διαβόλου. Αφού δεν ημπορούν να μας ερμηνεύσουν αυτά, τότε δεν μας απατούν, άραγε, με τα ασήμαντα και εξωτερικώς μόνον λάμποντα ψευδοφώτα τους, και δεν μας περιπλανούν εις τους λαβυρίνθους αχρήστων διανοημάτων, ακροβασιών και θανατηφόρων μικροτήτων; Εις τον κόσμον του ανθρώπου μόνον ο Θεάνθρωπος Χριστός έχει λύσει όλα τα κύρια προβλήματα του κόσμου και της ζωής, από την λύσιν των οποίων εξαρτάται η μοίρα του ανθρώπου εις όλους τους κόσμους. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης μᾶς νουθετεῖ λέγοντας:


«Ὅσοι ἀπορρίπτουν τὶς νηστεῖες, λησμονοῦν ἀπὸ τί προῆλθε ἡ πτώση τῶν
πρωτοπλάστων στὴν ἁμαρτία: τὴν ἀκράτεια. Λησμονοῦν καὶ τί ὅπλο μᾶς ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἐναντίον τοῦ πειρασμοῦ καὶ τῆς πτώσεως, ὅταν πειράσθηκε στὴν ἔρημο καὶ νήστευσε ἐκεῖ ἐπὶ σαράντα ἡμέρες καὶ νύκτες. Δὲν γνωρίζουν ἤ δὲν θέλουν νὰ γνωρίζουν ὅτι ἡ ἔλλειψις ἐγκράτειας ἀνοίγει στὸν ἄνθρωπο τοὺς δρόμους τῆς ἀπομακρύνσεώς του ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως εἶναι ἡ περίπτωσις τῶν κατοίκων τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρρας καὶ ἡ ἄλλη τῶν συγχρόνων τοῦ Νῶε.
Πράγματι ἡ ἀκράτεια εἶναι ἡ αἰτία κάθε ἁμαρτίας. Ὅσοι ἀρνοῦνται τὶς νηστεῖες, ἀφαιροῦν ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους καὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους τὰ ὅπλα ἐναντίον τῆς σαρκός, τοῦ Διαβόλου καὶ τοῦ κόσμου. Δὲν εἶναι στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ριψάσπιδες, ποὺ τοὺς αἰχμαλωτίζει εὔκολα ἡ ἁμαρτία. Εἶναι ἐπίσης τυφλοί, ποὺ δὲν βλέπουν τὴν συνάφεια μεταξὺ αἰτίας καὶ ἀποτελέσματος».