Πίστη - Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

«Ο μη αναγεννημένος πνευματικά άνθρωπος δεν δέχεται εκείνα που έχει αποκαλύψει το Πνεύμα του Θεού, γιατί του φαίνονται ανόητα».
Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, λέγει ο Απ. Παύλος, ο διεφθαρμένος βίος είναι η αιτία του να μην δέχεται κανείς τα τελειότερα δόγματα.
Ο ακάθαρτος βίος αποτελεί εμπόδιο στην κατανόηση υψηλών αληθειών, γιατί δεν αφήνει να φανερωθεί η διορατική ικανότητα της σκέψεως. Όπως λοιπόν δεν είναι ποτέ δυνατόν κάποιος, που βρίσκεται σε πλάνη και ζει ορθά, να παραμείνει στην πλάνη, έτσι δεν είναι εύκολο ένας που ζει με πονηριά, ξαφνικά να ατενίσει προς το ύψος των χριστιανικών αληθειών, αλλά εκείνος που πρόκειται να αναζητήσει και να βρει την αλήθεια, πρέπει προηγουμένως να είναι καθαρός από όλα τα πάθη. Γιατί εκείνος που έχει απαλλαγεί από τα πάθη, θα απαλλαγεί και από την πλάνη και θα βρει την αλήθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: