Για όνομα του Θεού, όλοι προδότες;;;


εξομολογούμαί σοι, πάτερ, κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών, και απεκάλυψας αυτά νηπίοις....

Δεν υπάρχουν σχόλια: