Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΡΕΤΗ.


 Στον ΝΕ´Λόγον του ο Άγιος Ισαὰκ ο Σύρος γράφει:

« Η μετάνοια είναι η υψηλότερη από όλες τις αρετές και το έργον της
δεν μπορεί να τελειώση, παρά μόνον την ώρα του θανάτου. Γι᾽ αυτό
η μετάνοια είναι απαραίτητη σε όλους πάντοτε και κανένα όριον
τελειώσεως της μετανοίας δεν υπάρχει…».

Δεν υπάρχουν σχόλια: