Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ!


Οι Οικουμενιστικές  συναντήσεις καλ κρατον. Τν Κυριακ 23.9. 2012
πραγματοποιήθηκε στ πόλη Bruhl τς Γερμανίας «Οκουμενιστικ
μέρα τν κκλησιν». Η εδηση ναφέρει πς «ρθόδοξοι,
Ρωμαιοκαθολικο κα Προτεστάντες συμπροσευχήθηκαν κα
πραγματοποίησαν π κοινο λιτανεία, κάτω π τ σύνθημα
"Πρόσωπο μ Πρόσωπο". π τν ρθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας
λαβε μέρος π. Κων/νος Μύρων». ν τ μεταξ τοιμάζεται πυρετωδς
στ Γερμανία «Οκουμενιστικ βδομάδα Συμπροσευχς γι τ
Χριστιανικ νότητα 2013». Κυκλοφόρησε δη φίσα κα τ πρτο
βιβλιαράκι σ τέσσερις γλσσες (Γερμανικά, γγλικά, Γαλλικ κα σπανικά).
Εναι λοφάνερο τι ο «δικοί» μας χουν ποθρασυνθε ντελς. Δν τος
σταματάει τίποτε. Δν πολογίζουν οτε στ λάχιστο τν πιστ λαό, τν
ποο προδίδουν στς νίερες ατς συνάξεις. Παραβλέπουν πιδεικτικ
τν ρχέγονη ρχ τς ρθοδοξίας μας, τι μόνος θεματοφύλακας τς
λήθειας στν κκλησία εναι τ πλήρωμα. χουν φραγκέψει σ σημεο
πο ν συμπεριφέρονται ς φραγκοπαπάδες, ο ποοι δ λαβαίνουν
πόψη τ γνώμη κα τ θέληση τν πιστν. Δυστυχς φτάσαμε στ
σημεο ν πιστεύουμε τν σχυρισμ ρισμένων, τι «νωση τν
κκλησιν» χει συντελεσθε π τούς «τρανος» ν κρυπτ, στ πλαίσια
το Π.Σ.Ε. κα πλά μς τ σερβίρουν σιγ – σιγά, γι ν ποφευχθον
βίαιες ντιδράσεις π τν πιστ λαό! Λογαριάζουν μως «χωρς τν
ξενοδόχο», πως λέει κα λαός μας!

«Ο.Τ.»  1937

Μπρος στα δικά Του τα καρφιά, κι ο πόνος μας μικραίνει..


Η θλίψη που μας έλαχε, σταυρός και μας βαραίνει! 
Κι όπως τα ρόδα η παγωνιά, ο πόνος μάς μαραίνει. 
Μα στάσου, αδέρφι, με καρδιά και στύλωσε το βλέμμα
 
σ' Εκείνον πούχυσε για μας σταλιά- σταλιά το αίμα.
 
Μπρος στα δικά Του τα καρφιά, κι ο πόνος μας μικραίνει..
 
Γ. Βερίτης

To the Faithful of the Metropolis of Boston


Dear Friends,

With joy we extend an invitation to you to join us for our annual EFOM Missions Lecture at Hellenic College - Holy Cross at 7:00pm on Thursday, November 8th. The topic will be “MISSION TO GUATEMALA: Receiving the Mayan People into the Orthodox Church.”  Please see the attached flier with more detail. We have two exciting speakers – Fr. John Chakos and Fr. Andres Giron.

Fr. John Chakos is the former priest of Holy Cross Greek Orthodox Church in Pittsburgh, who retired after 31 years in order to go to Guatemala and help establish the first Orthodox Seminary in Latin America, as well as to work with Fr. Andres Giron, a Guatemalan priest who is leading a group of 100,000 Mayan People into the Orthodox Church.  

Fr. Andres Giron is a former UN Ambassador, Guatemalan Senator, and Presidential candidate, who had devoted his life to alleviating the sufferings of the poor and underprivileged, especially among the Mayan Indians. He is now an Orthodox priest who came under the Ecumenical Patriarchate in 2010, and is now spiritual leader this group of 100,000 Mayans who are interested in entering into canonical Orthodoxy.

Both will be speaking at 7:00pm on Thursday, November 8th at the Maliotis Center at HCHC.

With love in Christ,
+ Fr. Luke Veronis

«Ζήτω η Ελλάς», αναφωνούν, κατά τα επετειακά ειωθότα, οι ομιληταί. Αλλά πως θα ζήση η Ελλάς χωρίς Ελληνες;;;


Aνησυχούμε και απελπιζόμεθα, όταν μελετούμε τους εκτεθέντας από την Εθνικήν Στατιστικήν Υπηρεσίαν αριθμούς, εν σχέσει προς το δημογραφικόν πρόβλημα της Ελλάδος. Εκ των αριθμών, αποδεικνύεται ότι η πατρίς μας είναι άτεκνος σχεδόν χώρα, χώρα, κατά το πλείστον, γερόντων ! Ποίος θα το εφαντάζετο; Οι Έλληνες, δυστυχώς κατ’ όνομα οι πλείστοι Ελληνορθόδοξοι, εγένοντο αρνηταί της ζωής, φυγότεκνοι, στείροι! Ωσάν να μη υπήρξαν απόγονοι ενδόξων όντως προγόνων, οι οποίοι εξύψωσαν την ιδέαν και αξίαν του ανθρώπου και του ανθρωπισμού όσον ουδέν άλλο έθνος επί της γής. Η δε πολιτεία, άνευ βουλής ενεργήσασα, εψήφισε νόμον περί αμβλώσεων διά του οποίου φονεύονται 300-400 χιλιάδες Ελληνορθόδοξα νήπια ετησίως και όντως επεδεινώθη επικινδύνως το δημογραφικόν πρόβλημα της χώρας. Υπό το πνεύμα του δήθεν  «εκδημοκρατισμού» της οικογενείας, του γάμου και του ατόμου ηλλοίωσε το Οικογενειακό δίκαιο και ενομιμοποίησε την μοιχεία και ομοφυλοφιλίαν. Με την ανεξέλεκτη και μεθοδευμένη μετακίνηση ξένων πληθυσμών στον Ελληνικό χώρο, η πολιτεία θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την πληθυσμιακή αλλοίωση και θα βοηθήση την ανάπτυξη ξένων ισχυρών μειονοτήτων, που θα δρούν διασπαστικά στο τέλος, ως Πέμπτη φάλαγξ εντός των τειχών. Η πολιτεία μεθοδευμένα ηλλοίωσε, την Χριστιανική αγωγή του λαού και τας ηθικοθρησκευτικάς του αξίας, διότι η φυγοτεκνία και οι εκτρώσεις είναι θέμα κυρίως ηθικό. Ηλλοίωσε και το εθνικό φρόνημα. Είναι ολοφάνερο, ότι η εθνική συνείδησις έχει σήμερον αμβλυνθή κυρίως στις ψυχές των νέων! Εφ’ όσον δεν υπάρχει μέσα μας έντονο το αίσθημα της φιλοπατρίας, πως είναι δυνατόν να σκεπτόμεθα το μέλλον της Ελλάδος; Έτσι, αφού οι Έλληνες αντέστησαν επί χιλιετίες εις αφανιστικούς κινδύνους, ήδη εξαφανίζονται ειρηνικώς και αφ’ εαυτών! «Ζήτω η Ελλάς», αναφωνούν, κατά τα επετειακά ειωθότα, οι ομιληταί. Αλλά πως θα ζήση η Ελλάς χωρίς Ελληνες;;;

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών κωφεύει ενώπιον της βλασφημίας του προσώπου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

corpuschristiἩ παρά τήν προκληθεῖσα δικαιολογημένη ταραχή τοῦ λαοῦ μας συνέχισις τῶν παραστάσεων τοῦ βορβωρώδους καί ἀθλιοτάτου Corpus Christi στό θέατρο «Χυτήριο» καί παρά τήν ὑποβληθεῖσα μήνυση μου στήν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν μέ ὑποχρεώνει ὡς Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς πολίτη τῆς δημοκρατικῆς μας πατρίδος καί ὡς νομικό νά καταθέσω ἔμπονα καί μέ ἄφατη θλίψη τά κάτωθι:

1. Ἡ τραγική αὐτή ὑπόθεση ἀνιδρύει γιά μιά εἰσέτι φορά τήν ἄμεση ἀνάγκη ἀποδεσμεύσεως τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας ἀπό τά φρικώδη δεσμά τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας διότι ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν τοῦ σοφοῦ Μοντεσκιέ παραμένει μόνο σάν χρήσιμη ἀρχή στά ἐγχειρίδια Συνταγματικοῦ δικαίου. Εἶναι ἐπείγουσα ἡ ἀνάγκη οἱ λειτουργοί τῆς ἱσταμένης καί καθημένης δικαιοσύνης νά ἐκλέγονται ἄμεσα ἀπό τόν λαό γιά νά μήν εἶναι ὑποχείρια τῆς ὁποιασδήποτε οἰκονομικῆς ἤ πολιτικῆς ἐξουσίας πού μέ τό ἀνώτατο δικαστικό συμβούλιο καθορίζει τήν τύχη τους καί τήν ἐξέλιξή τους. Καί βέβαια ἀπό ἕνα δημόσιο ὑπάλληλο μποροῦμε νά ἀπαιτήσουμε τήν νομιμότητα ἄλλά ὄχι καί τόν ἡρωϊσμό γιατί αὐτό εἶναι γιά ὁλίγιστες καί ἡρωϊκές ψυχές.

2. Ἐπεσκέφθην τήν Ἐρίτιμο Προϊσταμένη τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν καί τόν Ἐντιμότατο Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου καί ἡ αἴσθησις πού ἀπεκόμησα συνηγορεῖ ἄμεσα ὑπέρ τῆς ἀναγκαιότητος ἀποδεσμεύσεως τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας ἀπό τήν ἐκτελεστική. Τά ἐπιχειρήματα τῆς κ. Προϊσταμένης τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν ὅτι δηλ. διέταξε προκαταρκτική ἐξέταση ἐπί τῆς μηνύσεώς μου πού κατήγγειλα αὐτεπάγγελτα διωκόμενο ἀδίκημα καί ὄχι τήν αὐτόφωρη διαδικασία γιά νά διακριβώσει –λέει- ἄν εἶναι βλασφημία τό νά προσάπτεις στόν αἰώνιο Θεό τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί ἐάν εἶναι κακόβουλη μιά τέτοια βλασφημία ὅταν ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει δεινῶς χαρακτηρίσει αὐτό τό τερατούργημα καί ἑπομένως οἱ συντελεσταί του ἔχουν πλήρη δόλο γιά τήν ἀπομείωση τοῦ θείου προσώπου καί ἐάν γίνεται δημοσίᾳ ὅταν ὁ χῶρος πού παρουσιάζεται δέν εἶναι ἰδιωτικός ἀλλά πᾶς τις ἔχει πρόσβαση ἀσχέτως ἐάν καταβάλει ἤ ὄχι εἰσιτήριο. Τό πόσο ἔωλα καί ἀνεπέρειστα εἶναι τά ἐπιχειρήματα τῆς κ. Προϊσταμένης ἀποδεικνύεται πασιδήλως καί γιά γιά πρωτοετῆ φοιτητή τῆς νομικῆς ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ ἰδία δέν θά εἶχε ἀσκήσει ὁπωσδήποτε αὐτόφωρη διαδικασία καί ποινική δίωξη ἐάν ἀντί τοῦ λοιδωρουμένου καί καθυβριζομένου προσώπου τοῦ Θεοῦ εὑρίσκετο ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ Πρωθυπουργός ἤ ὁ Ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἑπομένως τό νά «κλώθουν» στήν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν τήν αὐταπόδεικτη μήνυσή μου μέ σκοπό νά ὁδηγήσουν στήν ἀρχειοθέτηση τί ἄλλο ἀποδεικνύει ἀπό τά ἀνωτέρω. Διερωτῶμαι δέν ὑπάρχει ἕνας Εἰσαγγελεύς σέ αὐτή τήν ταλαίπωρη χώρα νά ἐπιβάλη ἀδέσμευτα τή νομιμότητα καί νά μή θέτει τήν «καριέρα» του πάνω ἀπό τά ὅσια καί τά ἱερά τοῦ Γένους; Νά μήν στενοχωροῦνται οἱ τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν ἀπό τίς ἐπισημάνσεις μου γιατί καί οἱ κρίνοντες κρίνονται;

3. Ταυτόχρονα οἱ δυνάμεις καταστολῆς τοῦ δῆθεν Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη πού προστατεύουν τούς ἀδικοπράττοντας βλασφήμους καί ρίπτουν χημικά σέ συγχρόνους μάρτυρες τῆς πίστεως παρουσιάζουν τόν Ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτη εὐθέως καταστρατηγοῦντα τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους, γεγονός πού πρέπει νά λάβη σοβαρά ὑπ' ὅψιν του στό μέλλον ὁ εὐσεβής καί φιλάγιος λαός τῆς Κέρκυρας.

4. Γιά νά τελειώνουμε δέ μέ τούς λογῆς λογῆς ἀθλίους διατάκτες καί ὑπεργολάβους τῆς Νέας Ἐποχῆς στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό Τύπο πού νομίζουν ἀφελῶς ὅτι δέν ὑπάρχει πνευματικός νόμος καί ὅτι μποροῦν νά βυσσοδομοῦν κατά τῆς ἀληθείας καί τῆς δικαιοσύνης ἀνεξέλεγκτα, τούς πληροφοροῦμε ὅτι διαπράττουν φρικτό λάθος καί νά πού ἔχω καί τήν ἀπόδειξη. Κήδευσα πρό ὀλίγου χρόνου ἕναν ἡρωϊκό λειτουργό τῆς ἱσταμένης δικαιοσύνης τόν Λεωνίδα Λαζαράκο μάρτυρα τῆς ἀληθείας, πού ὕψωσε τό εἰσαγγελικό του ἀνάστημα στό σιωνιστικό τέρας τό ὁποῖο στό παρελθόν ὁ τότε ἀδέσμευτος ΟΗΕ εἶχε καταδικάσει σάν ἀκραία μορφή ρατσισμοῦ διαχωρίζοντας μεταξύ αὐτοῦ τοῦ τέρατος καί τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ πού εἶναι ὅπως ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς. Ἡ ἄξια καί δίκαιη προαγωγή του προσεβλήθη στό Ἀνώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ἀπό τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτη μέ ἀποτέλεσμα νά ὑποστῆ βαρύτατο ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο καί νά καταλήξη στό Ἀττικό Νοσοκομεῖο. Δέστε ὅμως τόν λειτουργήσαντα αὐθωρεί πνευματικό νόμο. Στό ἴδιο νοσοκομεῖο μέ τήν ἴδια πάθηση στόν ἴδιο θεράποντα ἰατρό εἰσήχθη ὁ ὑποβαλών τήν προσφυγή κ. Ρουπακιώτης ὑποβληθείς σέ δύο ἀλεπάλληλες ἐπεμβάσεις τοῦ ἐγκεφάλου του. Ἄν αὐτό δέν εἶναι θεία δίκη τότε τί εἶναι;
Συμπέρασμα: Ὁ πνευματικός νόμος θά λειτουργήσει γιά ὅλους τούς βλασφημούντας τόν Πανάγιο Θεό ἤ συμπράττοντας μέ αὐτούς μέ τόν ὁποιοδήποτε τρόπο.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Επειδή όμως ο Κύριος και Θεός Ιησούς Χριστός είναι η άπειρος Αλήθεια, δύναται ουχί να αποδειχθή λογικώς, αλλά να καταδειχθή φυσικώς. «Ο Θεός ο οποίος δύναται να κατανοηθή, δεν είναι Θεός», αυτή η σκέψις του αγίου Αθανασίου είναι αξία πάσης παραδοχής. Ο αρειανισμός ήθελε να κατανοήση τον Θεόν εν Χριστώ, να Τον εκλογικεύση, δια τούτο εσκανδαλίσθη και εξέκλινεν εις αίρεσιν. Πρόκειται περί γνωσιολογικού προβλήματος: δύνανται οι λογικοί συλλογισμοί να γίνουν τα μέσα δια την αληθινήν Χριστογνωσίαν;                                                                                                                            Δεν δύνανται, απαντά το Άγιον Πνεύμα δια των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. Το να οδηγήταί τις δια του νου εις το κεντρικόν δόγμα της πίστεως, τούτο σημαίνει πτώσιν εις σκάνδαλον που έχει ως αποτέλεσμα την αίρεσιν. Πως εις τον φλοιόν ενός καρυδιού, δηλ. εις τον ανθρώπινον νουν, δύναται να περιληφθή ο Ανεξάντλητος; Πως  να εκφρασθή ο Ανέκφραστος; Πώς να καταληφθή ο Ακατάληπτος; Πώς να κατανοηθή ο Ακατανόητος; Δεν αρκεί να επικαλήται κανείς την Αγίαν Γραφήν, διότι και ο διάβολος την επικαλείται, και καθ΄ όσον ευρίσκεται εις μεγαλυτέραν ανάγκην, ολονέν και περισσότερον την επικαλείται (όπως όταν επείραζε τον Κύριον εις την έρημον, Ματθ. 4, 6). Ο αρειανισμός είναι ανεστημένος παγανισμός, διότι σμικρύνει τον Θεάνθρωπον Χριστόν εις τα επίπεδα ενός ημιθέου. Εις τον σπασμένον εξ αιτίας της αμαρτίας καθρέπτην του ανθρωπίνου νου φαίνεται και ο Θεός τεμαχισμένος. Πώς να μετρήση ο άνθρωπος με τον τρισδιάστατον νουν του τον Χριστόν, ο Οποίος είναι από κάθε άποψιν άπειρος; Δια πίστεως γνωρίζομεν, διότι δια πίστεως περιπατούμεν, δια πίστεως ζώμεν (Β΄ Κορ.  1, 24.  5, 7. Γαλ. 2, 20. Ρωμ. 1, 17).                                                                                                      

Συνεχίζεται.  

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΟΡΑΜΑ

 Ἀδιαφορία γιὰ τὸν οἰκουμενισμό

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση
(μέρος του άρθρου του)

Ὁ πιστὸς λαὸς δὲν θέλει νὰ συγχρωτίζονται καὶ νὰ συμπροσεύχονται οἱ πνευματικοί του πατέρες μὲ τοὺς αἱρετικούς, Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες. Δὲν θέλει νὰ εἶναι οἱ κληρικοὶ κοσμικοὶ ἄρχοντες, ποὺ ὑποβαθμίζουν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ὑπηρετοῦν ἐφήμερες πολιτικὲς σκοπιμότητες, ποὺ δὲν βοηθοῦν σὲ τίποτα. Τὴν ἀντίδραση αὐτὴ τοῦ λαοῦ γνωρίζουν οἱ οἰκουμενιστὲς τοῦ Φαναρίου καὶ ἀποφεύγουν ἐντὸς τῆς Ἐλλάδος νὰ ἐκδηλώνονται, ἐνῶ ἔξω συμπροσεύχονται μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ μιλοῦν γιὰ πολλὲς ἐκκλησίες. Ἐκεῖ βρίσκονται ἕνα βῆμα πρὶν τὴν ἐπαίσχυντη ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν, ποὺ ὀνειρεύονται. Εἶναι πολλὰ τὰ περιστατικὰ μὲ πρωταγωνιστὲς Μητροπολίτες τοῦ Οἰκ. Θρόνου, ποὺ ὑπηρετοῦν σὲ χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς. Οἱ Ἀρχιερεῖς αὐτοὶ δὲν γνωρίζουν πολὺ καλὰ τί θὰ πεῖ ἀποδοχὴ πάσης αἱρέσεως!
Ἀπέναντι στὸν οἰκουμενισμὸ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀδιάφορη, φαινομενικῶς τοὐλάχιστον. Δὲν θέλει νὰ κακοκαρδίσει τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος μὲ τὶς συχνές του ἐπισκέψεις ρίχνει στάχτη στὰ μάτια τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἔτσι ὅλα βαίνουν καλῶς καὶ πανηγυρικῶς, οἱ ἴδιοι διάγουν τὸν βίον τους καὶ ἂς ὑποφέρει ὁ λαὸς ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση!
Κλείνοντας τοῦτο τὸ ἄρθρο δὲν αἰσιοδοξῶ. Δὲν περιμένω νὰ διορθωθεῖ κάτι στὴν Ἐκκλησία. Τὰ πράγματα θὰ λιμνάζουν, τὰ προβλήματα θὰ παραμένουν καὶ μόνον ὅταν θὰ δημιουργοῦνται χηρεύουσες Μητροπόλεις, θὰ δραστηροποιοῦνται οἱ ὑπεύθυνοι, γιὰ νὰ ἐκλεγοῦν τὰ δικά τους πνευματικὰ τέκνα, τὰ ὁποῖα στὴ συνέχεια θὰ συμβάλλουν στὴ διαιώνιση τῆς κακοδαιμονίας στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας!

"Ορθόδοξος Τύπος" 

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


+π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδηςhttp://www.romanity.org/htm/im/w.gifΟ δοξασμός προ της Πεντηκοστής ήτο προσωρινός και δεν εσυνεχίσθη μετά θάνατον. Τώρα η θέωσις εις το Σώμα του Χριστού είναι πάλι προσωρινή εμπειρία εντεύθεν του τάφου, αλλά μόνιμος εμπειρία των Αγίων εν Χριστώ μετά τον θάνατον των σωμάτων των. Ακόμη ο δοξασμός εις το Σώμα του Χριστού δεν περιορίζεται εις την καρδίαν, ούτε εκδηλούται μόνον εις το πρόσωπον, καθώς συνέβαινεν με τους προφήτας, των οποίων η δόξα είχε καταργηθή, αλλά τώρα επεκτείνεται εις ολόκληρον το σώμα εκείνων, οι οποίοι έχουν δοξασθή. Ούτω ακόμη και τα σώματα των Αγίων εκδηλώνουν τον μόνιμον δοξασμόν των κατόχων των, με το να είναι αναφαιρέτως εμπνευσμένα δια του μονίμου δοξασμού των, έχοντας γίνει άγια λείψανα.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΚατά την διάρκειαν του δοξασμού τα αδιάβλητα πάθη του σώματος, καθώς ύπνος, πείνα, δίψα, φόβος, θάνατος, κόπος, φθορά αναστέλλονται. Υπό άλλης απόψεως το μυαλό και το σώμα λειτουργούν κανονικά, άπαξ και κάποιος προσαρμοσθή να βλέπει τον εαυτόν του και το περιβάλλον του εμπεπλησμένα υπό της δόξης του Χριστού, η οποία είναι αμφότερα, και σκότος (γνόφος) και φως και τίποτε απ' αυτά, εφ' όσον δεν ομοιάζει με τίποτε κτιστόν. Τελείως διαφορετικώς του φωτισμού, η θέωσις δεν είναι γνώσις, διότι είναι υπεράνω της γνώσεως. Ο πρώτος δοξασμός κάποιου εκπληρώνεται με την απώλεια της προσανατολισμού του, διότι αρχικώς βλέπει τις το άκτιστον, αλλά, όταν εγκλιματισθή αρχίζει να ξανά-βλέπει το κτιστόν του περιβάλλον εις αυτό το Φώς, το οποίον είναι η ημέρα του Κυρίου που δεν έχει τέλος. Ούτω, αν και η αδιάλειπτος προσευχή και η γνώσις περί του Θεού τερματίζονται, εν τούτοις η γνώσις και η εμπειρία του περιβάλλοντος του θεουμένου συνεχίζονται.
     
Συνεχίζεται.

Ὁ Mητροπολίτης Σύρου γιὰ τὸ Corpus Christi

Tοῦ Xρήστου Kων. Λιβανοῦ

 «Kαὶ ὁ ἄκρῳ δακτύλῳ τῆς Ἱστορίας, θύραθεν καὶ ἐκκλησιαστικῆς,γευσάμενος θὰ ἔμενε παγερὰ ἀδιάφορος γιὰ μιὰ ἀκόμη προσπάθεια σπίλωσης τοῦ Προσώπου τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Yἱοῦ καὶ Λόγουτοῦ Θεοῦ…»!
     Oἱ πιὸ πάνω γραμμὲς ἀποτελοῦν τὴν ἀρχὴ ἑνὸς ἄρθρου, μὲ τὸ ὁποῖον ὁ Mητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος B΄ θέλησε νὰ τοποθετηθῇ ἔναντι τοῦ αἰσχροῦ καὶ βλασφήμου θεατρικοῦ ἔργου Corpus Christi. Kατὰ τὸν Mητροπολίτη, οἱ χριστιανοὶ δὲν ἔπρεπε νὰ ἀντιδράσουν κατὰ τοῦ ἔργου καὶ τῶν δημιουργῶν του, διότι στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων «τόμοι βιβλίων ἔχουν γραφτεῖ, σωρεία κινηματογραφικῶν καὶ θεατρικῶν ἔργων ἔχουν παρουσιαστεῖ, μὲ τὰ ὁποῖα καὶ διὰ τῶν ὁποίων διακωμωδεῖται, ἐξυβρίζεται, βλασφημεῖται καὶ ἐμπτύεται»  ὁ Xριστός, δίχως νὰ μειώνεται τὸ κῦρος του καὶ ἡ μεγαλειότης τοῦ Προσώπου του! «Ὁ Ἰησοῦς Xριστός, ἡ πίστη μας καὶ ἡ Ἐκκλησία», σύμφωνα μὲ τὸν ἅγιο Σύρου, «δὲν κινδυνεύουν ἀπὸ τέτοιου εἴδους ἀφελεῖς ἐπιθέσεις… οἱ δὲ διατυπούμενοι περὶ τοῦ ἀντιθέτου φόβοι δείχνουν τουλάχιστον ἀστάθεια πίστεως, ἂν ὄχι ἀπιστία πρὸς Ἐκεῖνον ποὺ διαβεβαίωσε ὅτι οὔτε ὁ Ἅδης δὲν θὰ μπορέσει νὰ νικήσει τὴν Ἐκκλησία…»!

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more