Αγία Χριστίνα η μεγαλομάρτυς

Αγία Χριστίνα η μεγαλομάρτυς
Βιογραφία
Η Αγία μεγαλομάρτυς Χριστίνα, καταγόταν από την Τύρο της Συρίας και ήταν κόρη του στρατηγού Ουρβανού (περί το 200 μ.Χ.).

Ο πατέρας της, της έχτισε έναν πύργο και την έβαλε μέσα σ' αυτόν. Μάλιστα κατασκεύασε αγάλματα των ειδώλων και την διέταξε να θυσιάσει σ' αυτά. Εκείνη όμως τα έκανε όλα κομμάτια. Για αυτές της τις πράξεις, η αγία υποβλήθηκε σε βασανιστήρια από τον ίδιο της τον πατέρα και μετά φυλακίστηκε.

Στην φυλακή την άφησαν νηστική για να πεθάνει από την πείνα. Όμως, άγγελος Κυρίου της πήγαινε τροφή και της θεραπεύτηκαν όλες οι πληγές της.

Μετά την έριξαν στην θάλασσα, όπου έλαβε το Άγιο Βάπτισμα από τον ίδιο τον Χριστό και άγγελος Κυρίου την έβγαλε στην στεριά.

Μόλις έγινε γνωστό ότι είχε διασωθεί, ο πατέρας της πρόσταξε και την έκλεισαν πάλι στην φυλακή. Την νύχτα που ακολούθησε ο πατέρας της πέθανε και την θέση του στο αξίωμα του στρατηγού την πήρε κάποιος ονόματι Δίων. Αυτός οδήγησε την μάρτυρα στο δικαστήριο. Και εκεί η αγία ομολόγησε την πίστη της. Αμέσως οργίστηκε και διέταξε να αρχίσουν τα βασανιστήρια.

Κατά την διάρκεια των βασανιστηρίων πολλοί πίστευσαν στον Χριστό. Μετά το Δίωνα ανέλαβε κάποιος Ιουλιανός. Αυτός έριξε την Χριστίνα μέσα σε πυρακτωμένη κάμινο, μετά σε ένα κλουβί με φίδια δηλητηριώδη, τα οποία αντί να την δαγκώσουν της έγλυφαν τα πόδια με ευσπλαχνία, μετά της έκοψαν τους μαστούς από όπου χύθηκε γάλα αντί για αίμα και της έκοψαν και την γλώσσα. Όλα αυτά τα μαρτύρια τα υπέμεινε με καρτερία και στο τέλος με κοντάρια που την χτύπησαν παρέδωσε το πνεύμα, λαμβάνοντας τον στέφανο του μαρτυρίου, και περνώντας στην αιώνια ζωή.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Letter of the Archbishop of Athens and all Greece Ieronimos
Letter of the Archbishop of Athens and all Greece Ieronimos, regarding the issues of taxation of the Orthodox Church of Greece and of the payroll of Its clergy to Greek PM and the leaders of the EU

Prompted by repeated publications in a part of the European Press regarding the issues of taxation of the Orthodox Church of Greece and of the payroll of Its clergy, and whose authors, in violation of any notion of ethics, avoid addressing relevant questions to the competent Press Office for their complete information, we are obliged to proceed to the following clarifications in order to restore the truth:
A. Taxation of the Church. The latest tax exemptions in favour of the Orthodox Church as well as in favour of all known religions in Greece with no exception, were repealed on April 23, 2010 by law No. 3842/2010. Henceforth, the legal entities of the Orthodox Church have been disbursing : (1) a tax on their real estate, and indeed at a tax rate three times as high as the one applying to the rest of the public organisations of the country; (2) a tax on the rents they receive each year from their real estate at a tax rate of 20% of their value, namely higher than the one applying to private individuals;

6''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΤΡΑ 2-4-06'


Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς:


  μεγαλύτερη προδοσία καί χειρότερος συμβιβασμός ὅλων τῶν αἰώνων στήν ἱστορική πορεία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι αὐτός πού ἔγινε στήν διετία 1991-1993, κατά τήν ὁποία ἀνεγνωρίσθησαν ὡς ἔγκυρα στό Σαμπεζύ καί στό Μπελαμέντ τοῦ Λιβάνου τά μυστήρια τῶν Μονοφυσιτῶν καί τῶν Παπικῶν ἀντιστοίχως. Αὐτό σημαίνει ἀφἑνός μέν ὅτι οἱ Παπικοί καί οἱ Μονοφυσίτες, χωρίς νά ἀποκηρύξουν οὐδεμία αἵρεσι καί παραμένοντας ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκονται, ἔχουν τό ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖο τού ἁγιάζει τά μυστήρια πού τελοῦν, ἀφἑτέρου οἱ Πατέρες καί οἱ Σύνοδοι πού τούς ἀπέκοψαν ἀπό τήν Ἐκκλησία και τούς ἀνεθεμάτισαν ἦσαν, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, παρανοϊκοί καί διέπραξαν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα τῶν αἰώνων, ἐφὅσον ἀπέκλεισαν ἀπό τήν σωτηρία καί τήν Ἐκκλησία διά μέσου τῶν αἰώνων ἄπειρα πλήθη ἀνθρώπων. Ἐπί πλέον δε μέ αὐτές τίς ἀποφάσεις ἐδείξαμε ὅτι, τό νά εἶναι κάποιοι ἐντός ἐκτός Ἐκκλησίας καί νά ἔχουν ἔγκυρα ἄκυρα μυστήρια, δέν εἶναι θέμα κατἐξοχήν Ὀρθοδόξου πίστεως καί αἱρέσεως ἀντιστοίχως, ἀλλά θέμα τό ὁποῖο ρυθμίζεται ἀπό κάποια Σύνοδο διμερῆ ἐπιτροπή καί βεβαίως ἕνας τρόπος ἄγνωστος σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἁγίους ὅλων τῶν αἰώνων

Ο Σουλτάνος Ταγίπ Ερντογάν

Ο Ερντογάν χτίζει τζαμί στα πρότυπα Οθωμανών Σουλτάνων!
MANΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ

Στα εγκαίνια του τεράστιου τζαμί που χτίστηκε στην Ανατολική όχθη της Κωνσταντινούπολης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την ομιλία που πραγματοποίησε θύμισε στους Τούρκοι περισσότερο Οθωμανό Σουλτάνο, παρά πρωθυπουργό της Τουρκίας., όπως δηλώνουν αξιωματούχοι της αντιπολίτευσης. . Ήδη πολλοί Τούρκοι σε μηνύματα κοινωνικής δικτύωσης μετονομάζουν τον τούρκο πρωθυπουργό σε «Σουλτάνο Ταγίπ Ερντογάν.»
Ο τούρκος πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας το τζαμί την προηγούμενη Παρασκευή ,στην περιοχή Ατάσεχιρ, το οποίο θα μπορούν να προσεύχονται 10.000 πιστοί, δήλωσε « στην ευρωπαϊκή όχθη υπάρχουν τα τζαμί Φατίχ, Σουλταναχμέτ, Σουλεγμάνιγιε τα οποία είναι τζαμί «Σελατίν». Θελήσαμε να υπάρχουν τέτοια τζαμί «Σελατίν» και στην ανατολική όχθη για τις προσευχές της Παρασκευής, όπως αυτό εδώ και θα χτίσουμε κι άλλα. ».
Ο όρος «Σελατίν» χρησιμοποιούνταν για τα τζαμί τα οποία έχτιζαν οι Οθωμανοί σουλτάνοι. Βασικός όρος για να χτιστεί ένα τέτοιο τζαμί ήταν ο σουλτάνος να έχει κερδίζει κάποια μάχη και να έχει κατακτήσει εδάφη.
Ο όρος αυτός είχε καταργηθεί με την ίδρυση του «Κεμαλικού» κράτους της Τουρκίας καθώς δεν υπάρχουν πια σουλτάνοι. 
Ο Ερντογάν ,με την ομιλία του επανέφερε αυτόν τον όρο, και έβαλε  σε σκέψεις πολλούς στην Τουρκία για τον τρόπο που σκέφτεται ως νέος σουλτάνος.
To νέο Τζαμί το οποίο έχει την ονομασία Μιμάρ Σινάν τζαμί, κόστισε περίπου 20 εκατομμύρια Ευρώ.

Ο τούρκος πρωθυπουργός τον περασμένο Μάϊο, είχε ανακοινώσει πως έχει ως στόχο να χτίσει ένα τζαμί στον πιο υψηλό λόφο της Κωνσταντινούπολης, στον λόφο Τσάμλιτζα, το οποίο θα είναι από τα μεγαλύτερα της Τουρκίας, θα καλύπτει έκταση 15.000 τ.μ και είναι ορατό σχεδόν από όλη την Πόλη. Ήδη ετοιμάζονται τα αρχιτεκτονικά σχέδια για την κατασκευή του.http://www.onalert.gr

Διά τόν σκανδαλισμόν ὑπό Ὀρθοδόξων ΠατριαρχῶνἈγαπητὲ κ. Διευθυντά,

Χαίρω καὶ συγχαίρω γιὰ τὴν ἔκταση πού δώσατε στὸν "Ο.Τ." στὸ θέμα τοῦ μεγάλου σκανδάλου τῶν τριῶν Ὀρθόδοξων Πατριαρχῶν, σχετικὰ μὲ τὴν προσφορὰ τοῦ Κορανίου, τιμῆς ἕνεκεν, σὲ ἰσλαμιστές.
Ἡ πράξη αὐτὴ τῶν Πατριαρχῶν, σημειώνει ὀρθόδοξο περιοδικό, εἶναι "ἄρνηση καὶ προδοσία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Εἶναι ἀδιανόητο τῶν ἀδιανοήτων, καὶ ἀφάνταστο τῶν ἀφαντάστων"... Καὶ καλεῖ τοὺς ἱεράρχες "νὰ ζητήσουν τὴν καθαίρεσί τους"..
Ἐπειδὴ ὅμως δὲν πρόκειται νὰ συμβεῖ κάτι τέτοιο, προσωπικὰ θὰ ἤθελα νὰ εἰσηγηθῶ, ὅπως ζητήσουν, urbi et orbi, μεταμέλεια καὶ συγγνώμη ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐὰν πολιτικοὶ σὲ σφάλματα πολιτικὰ ὁμολογοῦν μὲ θάρρος τὸ γνωστό, mea culpa, πολὺ περισσότερο οἱ ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας.
Κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο: "Ἀνδρὸς ἐπιφανοῦς καὶ πολλοῖς γνωρίμου πλημμέλεια, κοινὴν ἅπασι φέρει τὴν βλάβην". Ὁ λόγος τοῦτος τοῦ Χρυσοστόμου, εἶναι τόσο ἐπίκαιρος. Ἐπειδὴ λοιπὸν τὸ σκάνδαλο ἔγινε δημόσιο, δημόσια πρέπει νὰ εἶναι καὶ ἡ ὁμολογία τοῦ σφάλματος.
Ἔτσι, καὶ οἱ ἴδιοι εἰρηνεύουν μὲ τὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ καὶ ὁ ὀρθόδοξος λαὸς καθησυχάζει καὶ ἀναπαύεται πνευματικά.
Ἐλπίζουμε νὰ ὁμολογήσουν τὸ σφάλμα τους, ὥστε νὰ μὴ ὑπάρξουν πιὰ ἐπαναλήψεις παρόμοιες.
Εὐχαριστῶ.
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ,
Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδης
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος,20/7/2012

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


ΣΥΝ  ΠΑΣΙ  ΤΟΙΣ  ΑΓΙΟΙΣ

--Ο Πρόλογος και ο Επίλογος εις τους «Βίους των Αγίων»

Προ της ελεύσεως του Σωτήρος Χριστού εις τον επίγειόν μας κόσμον, ημείς οι άνθρωποι ηξεύραμεν μόνον τον θάνατον, και ο θάνατος ημάς. Κάθε τι το ανθρώπινον ήτο διαπεποτισμένον με τον θάνατον, αιχμαλωτισμένον και κατανικημένον απ΄ αυτόν. Ο θάνατος μας ήτο πλησιέστερος και από τον εαυτόν μας και περισσότερον πραγματικός από ημάς τους ιδίους, δυνατώτερος, ασυγκρίτως δυνατώτερος, από κάθε άνθρωπον χωριστά και από όλους τους ανθρώπους μαζί. Η γη ήτο μία φρικαλέα φυλακή του θανάτου και ημείς ανίσχυροι δέσμιοι και δούλοι του (πρβλ. Εβρ. 2, 14-15).                                                                                           Μόνον με την έλευσιν του Θεανθρώπου Χριστού «η ζωή εφανερώθη», εφανερώθη «η ζωή η αιώνιος» εις τους απηλπισμένους θνητούς, τους αθλίους δούλους του θανάτου, ημάς (πρβλ. Α΄ Ιωάνν. 1,2). Αυτήν την «ζωήν αιώνιον» «εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς ημών και αι χείρες ημών εψηλάφησαν», αυτήν ημείς οι χριστιανοί «μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν» προς πάντας (Α΄ Ιωάνν. 1, 1-2). Διότι ζώντες εν κοινωνία με τον Σωτήρα Χριστόν, ζώμεν ήδη εδώ εις την γην την αιωνίαν ζωήν (πρβλ. Α΄ Ιωάνν. 1,3). Από προσωπικήν μας εμπειρίαν το γνωρίζομεν: Ο Ιησούς Χριστός είναι «ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος» (Α΄ Ιωάνν. 1,3). Δια τούτο και ήλθεν Αυτός εις τον κόσμον: δια να μας δείξη τον αληθινόν Θεόν και εν Αυτώ την αιωνίαν ζωήν (Α΄ Ιωάνν. 5,11). Εις τούτο και μόνον έγκειται η αληθινή, η πραγματική φιλανθρωπία: «ότι τον Υιόν αυτού τον Μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμον ίνα ζήσωμεν δι΄ Αυτού» (Α΄ Ιωάνν. 4,9)  και εν Αυτώ την αιωνίαν ζωήν. Δι΄ αυτό «ο έχων τον Υιόν έχει την ζωήν, ο μη έχων τον Υιόν του Θεού την ζωήν ουκ έχει» (Α΄ Ιωάνν. 5,12), αλλ΄ ευρίσκεται όλος εν τω θανάτω.                                                                                                             Η μόνη αληθινή ζωή μας, είναι η ζωή εν τω μόνω αληθινώ Θεώ και Κυρίω Ιησού Χριστώ, επειδή είναι εξ ολοκλήρου αιωνία και ισχυροτέρα του θανάτου. Διότι, πως δύναται να ονομασθή ζωή εκείνη, που είναι μολυσμένη από τον θάνατον και τελειώνει εις τον θάνατον; Όπως το μέλι, όταν αναμιχθή με το δηλητήριον δεν είναι πλέον μέλι, διότι μεταβάλλεται όλον εις δηλητήριον, έτσι και η ζωή, η οποία τελειώνει με τον θάνατον, δεν είναι πλέον ζωή. 

 Συνεχίζεται.  

π. Θεόδωρος Ζήσης. Ζ' Ματ. Η Αγ. Μαρία η Μαγδαληνή.


Δημοσιεύτηκε στις 22 Ιούλ 2012 από