Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.2. Ἡ θεωρία αὐτή ὅτι ἡ ἀποτείχισις εἶναι σχίσμα καί ἄρα μή ἀποτειχιζόμενοι ἀποφεύγουμε τό σχίσμα, ἔρχεται ὀφθαλμοφανῶς καί ἀπ’ εὐθείας σέ ἀντίθεσι μέ τόν ἴδιο τόν 15ον ἱερό Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ὁ ὁποῖος διαβεβαιώνει τούς ἀποτειχισθέντας διά θέματα πίστεως ὅτι αὐτοί «οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλά σχισμάτων καί μερισμῶν τήν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι». Καί ἀπορεῖ κανείς, πῶς Ἐπίσκοποι καί θεολόγοι περιωπῆς, ἀδυνατοῦν νά τό ἀντιληφθοῦν. Εἶναι λυπηρό καί δεῖγμα τῆς σημερινῆς μας καταστάσεως τό ὅτι κατώρθωσε ὁ διάβολος νά μᾶς φοβίση καί διά τοῦ φόβου νά μᾶς χειραγωγήση, στό σημεῖο τό ὁποῖο οἱ Πατέρες μᾶς καθησυχάζουν καί μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι δέν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα σχίσματος, ἀλλά ἀπεναντίας ὅσοι ἀποτειχισθοῦν ἀπό τόν αἱρετικό Ἐπίσκοπο λυτρώνουν τήν Ἐκκλησία ἀπό τό σχίσμα. Ἐμεῖς βεβαίως σήμερα δέν ὑπακούομε στούς Πατέρες καί στίς Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά στούς αὐτοαναγορευμένους ἀρχηγούς καί προστάτες μας, προφανῶς ἐπειδή ταυτιζόμεθα μέ αὐτούς εἰς αὐτό τό σημεῖο, δηλαδή καί αὐτοί καί ἐμεῖς μέ αὐτή τήν θεωρία βολευόμεθα καί δικαιολογοῦμε τόν ἐφησυχασμό καί τήν ἀπραξία μας.
Ἀπό αὐτό ἐπίσης τό σημεῖο τοῦ Κανόνος, πού ὁμιλεῖ διά τήν ἀποφυγή τοῦ σχίσματος γίνεται φανερό καί κάτι ἄλλο, ἄκρως σημαντικό, τό ὁποῖο οὐδόλως ἀναφέρουν οἱ σημερινοί πρωτοστάτες τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος καί οἱ ὑπόλοιποι ἀνησυχοῦντες πνευματικοί, ἡγούμενοι κλπ. Ὅτι δηλαδή πλήν τοῦ ἐφαμάρτου σχίσματος, τό ὁποῖο γίνεται, ὅπως ἀναφέραμε, ὄχι διά λόγους πίστεως, ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο σχίσμα, ἀπό τό ὁποῖο λυτρούμεθα διά τῆς ἀποτειχίσεως καί μόνον διαὐτῆς. Εἶναι ἀπόσχισις ἀπό τήν διαχρονική Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπό τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία. Δηλαδή ἱερός Κανόνας ἐδῶ ἐννοεῖ ὅτι Ἐπίσκοπος καί οἱ ἀκολουθοῦντες καί μνημονεύοντες αὐτόν εὑρίσκονται, διά τῆς αἱρέσεως, σέ σχίσμα ἀπό τήν διαχρονική (Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική) Ἐκκλησία, οἱ δέ ἀποτειχιζόμενοι θεραπεύουν τό σχίσμα μέ τό νά ἀποτειχίζωνται ἀπό τούς αἱρετικούς καί διαὐτοῦ τοῦ τρόπου νά παραμένουν ἑνωμένοι μέ τήν διαχρονική Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθόδοξο Παράδοσι. Διαὐτό προφανῶς «καί τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται».
Τώρα βεβαίως πῶς κατώρθωσε θεωρία αὐτή καί φόβος τοῦ σχίσματος νά ἐπικρατήση, αὐτό μόνον σύγχυσις τῶν ἐσχάτων καιρῶν καί ἰδική μας ἄγνοια καί ἀδιαφορία μποροῦν νά δικαιολογήσουν.

Συνεχίζεται.

Ἄκου παπποῦ Μανώλη….


  • http://www.filonoi.gr/t-akou-pappou-manwlh/


   Γλέζος προς ΧΑ: «Τώρα που φεύγουν μετανάστες οι Έλληνες, θα ειδοποιήσετε τους ομοϊδεάτες σας να τους τσακίσουν;

   Γλέζος προς ΧΑ: "Τώρα που φεύγουν μετανάστες οι Έλληνες, θα ειδοποιήσετε τους ομοϊδεάτες σας να τους τσακίσουν;"
   Aίσθηση προκάλεσε το ερώτημα που απηύθυνε ο Μανώλης Γλέζος προς τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή.  Με αφορμή τη μετανάστευση των Ελλήνων λόγω της κρίσης, ο κ. Γλέζος ρώτησε: «Θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνετε. Θα στείλετε εντολή στους ομοϊδεάτες σας στις άλλες χώρες  να τσακίσουν τους Έλληνες»;
   ……………………………………………..
   Χαιρετώντας τον σφαγέα των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών,Ενβερ Χότζα
   Λοιπόν παππού Μανώλη, σέβομαι τα χρόνια και την ιστορία σου, (όχι την κομμουνιστική, αλλά κυρίως το ότι ήσουν και είσαι ακόμα μάχιμος) …αλλά μιας και καταπιάνεσαι σε αυτήν την ηλικία ακόμα  με τα κοινά, θα μου επιτρέψεις να σου πω δυό πραγματάκια, που η ιδεολογική σου περίπτωση δεν σε αφήνει να τα δεις.
   Να σου πω λοιπόν, πως οι Ελληνες, (μιας και κατάφεραν να τους ξαναστείλουν μετανάστες ύστερα από 50 χρόνια),…όπως δεν ήταν πριν δεν θα είναι και τώρα!
   Τι θα είναι ή δεν θα είναι;;Τι θα κάνουν ή δεν θα κάνουν; Πολλά…
   Πρώτα πρώτα,δεν θα είναι παράνομοι στις χώρες φιλοξενείας τους!!
   Δεν θα πληρώσουν κανέναν λαθρέμπορο για να εισβάλουν στην  χώρα!
   (Γιατί αυτό που συμβαίνει στην δική μας, εισβολή είναι και το ξέρεις, έτσι δεν είναι;;)
   Όπου κι αν πάνε, θα πάνε σε όλα τους νομότυποι, με υγειονομικές εξετάσεις και όλα θα γίνουν μέσω των πρεσβειών τους!
   Θα σεβαστούν το κράτος που θα ζουν,θα σεβαστούν τους νόμους και τους κανόνες του (γιατί έξω καλά τα πάμε, μέσα είχαμε το πρόβλημα) και το όποιο κράτος θα έχει την τύχη να έχει Ελληνες ως μετανάστες, θα ξέρει με ποιούς έχει να κάνει!
   Θα δουλέψουν και θα ξαναγίνουν όπως είναι μέχρι σήμερα οι μετανάστες μας, υπόδειγμα πολίτου και υγιούς κυττάρου της εκάστοτε κοινωνίας!

   Εγκληματίες να σφάζουν στον δρόμο ΕΝ ΨΥΧΡΩ για μια κάμερα ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ!!!!!!
   Δεν θα πάρουν -όντας παράνομοι στην χώρα- τα πλακάτ για να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ από το κράτος, χώρο λατρείας του Θεού τους, πληρωμένο από τους γηγενείς πολίτες του!
   Δεν θα απαιτήσουν με πορείες, να κλείσουν γραφεία εκλεγμένου κόμματος της χώρας!
   ΑΛΗΘΕΙΑ…ΠΟΙΟΙ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ..ΠΛΑΚΑΤ;;;;

   Δεν θα μαζεύονται στις πλατείες και στα σοκάκια, αποτελώντας κίνδυνο για τους ντόπιους ..
   Δεν θα ζητήσουν να εφαρμόζονται, οι δικοί τους θρησκευτικοί και μη κανόνες σε συγκεκριμένες περιοχές.. γιατί θα ξέρουν ότι εκεί που ζούν,είναι πατρίδα άλλων κι οφείλουν να σέβονται τα ήθη, την θρησκεία και τις συνήθειες της χώρας!!
   Και μπορώ να σου αραδιάσω πολλά  »ΔΕΝ»  ακομα!
   Το κυριότερο και πιο σοβαρό όλων ξέρεις ποιο είναι;
   Ότι δεν θα τους »μαζεύουν» κάτι προδοτικά μια ζωή, αποκόμματα σαν τα δικά σας της αριστεράς, για να τους ξεσηκώνουν εναντίον του κράτους που έχουν καταλάβει, όπως έχετε κάνει  εσείς με αυτούς τους παρείσακτους.
   Γιατί παρείσακτοι είναι!

   Ούτε νόμιμα μπήκαν στην χώρα μας,ούτε την σέβονται!

   Κατάλαβες παππού Μανώλη;;

   Γι’αυτό δεν θα χρειαστεί να  τσακίσει κανείς τους Έλληνες μετανάστες!
   Κι αν τύχουν τέτοιας αντιμετώπισης, θα είναι πέρα για πέρα άδικο και εντελώς παράλογο!
   Και για να κλείσω, να πω πως δεν ήμουν, ούτε  είμαι υπέρ του φαινομένου της βιαιοπραγίας ενός μετανάστη.

   Δεν είναι αυτή η λύση, αντιθέτως θα φέρει πολλά προβλήματα.
   Η λύση είναι πρώτα πρώτα, να έχει μια χώρα κυβερνώντες ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, που αγαπούν και διαφυλάττουν τα δίκαια της χώρας  και τους πολίτες της.
   Κι από αυτό πάσχουμε από την εποχή του Μεταξά…
   Επειτα,η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας και μετά η ΑΜΕΣΟΤΑΤΗ απέλασή τους.
   Κι επειδή κάθε έγκλημα,έχει και τον θύτη του κι επειδή οι θύτες εδώ είναι πολλοί, η τιμωρία σε αυτήν την ύβρι,όταν η Νέμεσις θα πάρει επιτέλους τον λόγο,θα έπρεπε να είναι ο εξοστρακισμός (στην καλλίτερη περίπτωση) όλης την αριστερής πτέρυγας της βουλής στην Σιβηρία…(ξέρετε εσείς από Σιβηρία,έτσι δεν είναι παππού; ) ,συν όλους όσους από Πασοκ και ΝΔ κυβέρνησαν την τελευταία 20ετία.
   Διότι ΑΥΤΟΙ,  είναι οι  αυτουργοί του εγκλήματος που λέγεται »λαθρομετανάστευση» στην Ελλάδα!
   Και λέω «αυτουργοί», διότι εκτελούν κι εκτελούν εντολές, μιας και βρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία, που το όνομα αυτής είναι …»ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»…  κι όποιος ΑΚΟΜΑ δεν το βλέπει, ας δηλώσει ΑΜΕΑ (άτομο με έλλειψη αντίληψης) να ξέρουμε με ποιόν έχουμε να κάνουμε!

   Κατάλαβες παππού;; Κατάλαβα να λές…

Σε φιλώ σταυρωτά….Μαρία.

+πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης : ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


 g) Προφήται και διανοούμενοι
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΗ δημιουργία είναι τελείως εξηρτημένη από τον Θεόν, μολονότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ομοιότης μεταξύ των. Τούτο σημαίνει, ότι δεν υπήρξε και δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ πεπαιδευμένου και απαιδεύτου, όταν και οι δύο βαδίζουν την οδόν της θεραπείας του φωτισμού και της τελειώσεως του δοξασμού, δια να γίνουν απόστολοι και προφήται. Υψηλοτέρα γνώσις περί της κτιστής 
πραγματικότητος δεν παρέχει ουδέν ιδιαίτερον δικαίωμα επάνω εις την γνώσιν του ακτίστου. Ούτε η άγνοια δια την κτιστήν πραγματικότητα αποτελεί μειονέκτημα δια να φθάση κανείς εις την υψίστην υπέρ την γνώσιν γνώσιν του ακτίστου.

Συνεχίζεται.


Οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει την χώρα μας!

Ξέφραγο αμπέλι η Ελλάδα


Διαβάζω :


Θύμα δολοφονίας έπεσε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, μέσα στο σπίτι της στην οδό Αγίας Φιλοθέης στην Φιλοθέη μια 69χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα εισόδου, κάτι που δείχνει ότι η άτυχη γυναίκα άνοιξε την πόρτα στους κακοποιούς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το εσωτερικό του σπιτιού ήταν αναστατωμένο και αυτό οδηγεί τους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αττικής στην εκτίμηση ότι κίνητρο των δραστών ήταν η ληστεία.

Το θύμα φέρει τραύματα στο κεφάλι από άγνωστο αντικείμενο αλλά και χτυπήματα με τα χέρια. Το θύμα βρήκε στο σπίτι ο σύζυγός της.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής ενώ αστυνομικοί έκαναν έρευνες στο σπίτι για να βρουν αποτυπώματα ή άλλα στοιχεία που μπορούν να τους οδηγήσουν στους δράστες.


****


Ρέθυμνο :


 Ομαδικός βιασμός μιας 17χρονης από τη Βουλγαρία από δύο Πακιστανούς και δύο Ινδούς το βράδυ του Σαββάτου στο Ρέθυμνο.
Αθλία η κατάσταση!


Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.

Όταν αναζητήται η αιωνία αλήθεια, είναι εσφαλμένη η ερώτησις: τι είναι Αλήθεια; Το ερώτημα πρέπει να τεθή ως εξής: Ποίος είναι η Αλήθεια; Διότι η αλήθεια δύναται να είναι μόνον πρόσωπον και μάλιστα Θείον Πρόσωπον, και όχι πράγμα, μόνον ο Δημιουργός Θεός και όχι δημιούργημα. Ο Θεάνθρωπος απαντά: «Εγώ ειμι η Αλήθεια» (Ιωάνν. 14,6), αλλά μόνον εις εκείνον ο οποίος με όλην την καρδίαν, με όλην την ψυχήν, με όλον το είναι του, δια προσευχής και δακρύων, δια νηστείας και αγρυπνίας, δια αναστεναγμών και οδυρμών, ερωτά: ποίος είναι η Αλήθεια;                                                                                                              Μόνον οι ηγιασμένοι δια της αιωνίου Αληθείας είναι οι αληθώς φωτισμένοι, διότι η Αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο (Ιωάν. 1,17). Άνευ Αυτού και εκτός Αυτού δεν υπάρχει Αλήθεια και ούτε δύναται να υπάρχη. Επ΄ αυτού θέλετε ένα σχήμα; Ιδού: Χριστός- Αλήθεια- Αγιασμός=Φωτισμός. Η Αλήθεια δημιουργεί εις την ψυχήν την αγίαν διάθεσιν, και από την αγίαν ψυχήν πηγάζουν διαρκώς άγιαι σκέψεις, άγιαι επιθυμίαι, άγια αισθήματα, άγιαι πράξεις. Δια τούτο ονομάζονται οι χριστιανοί ηγιασμένοι (Πράξ. 20, 32.  26, 18. Α΄ Κορ. 1,2). Συ δεν το πιστεύεις διότι σε πιέζουν αι αμαρτίαι, σε συντρίβουν τα πάθη, αλλά άκουσε τον λόγον του αιωνίου Ευαγγελίου: «Παν κτίσμα Θεού αγιάζεται δια λόγου Θεού και εντεύξεως» (Α΄ Τιμ. 1,15). Παν κτίσμα, και συ και εγώ, υπό ένα μόνον όρον: να εφαρμόζωμεν τον λόγον του Θεού, το Ευαγγέλιον, και να προσευχώμεθα. Ναι, η προσευχή αγιάζει και φωτίζει. Εάν δεν την έχης, είσαι μακριά από τον αγιασμόν, από τον φωτισμόν, και συνεπώς από την αληθινήν παιδείαν. Είσαι άραγε κτίσμα Θεού, εάν δεν αγιάσης τον εαυτόν σου δια του Ευαγγελίου και της προσευχής; Μόνον ο διάβολος δεν δύναται να αγιασθή δι΄ αυτών, διότι λόγω της αντιθεϊας  του έχει γίνει τόσον κακός, ώστε από κακήν θέλησίν του να έχη πάψει να είναι κτίσμα Θεού, ίσως και να έχη ξεχάσει ότι κάποτε ήταν.    


     Συνεχίζεται.  

'Eχασε το μέτρο: Βούλγαροι αστυνομικοί στη Θεσ\κη!


Είναι προφανές πως ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης μες στον... παροξυσμό της "προοδευτικότητας" και της "πολυπολιτισμικής ανοχής" που τον διακατέχει, έχασε το μέτρο... Αστυνομία ακόμη και στα… σκουπίδια σκοπεύει να βάλει το επόμενο διάστημα η διοίκηση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο της κλοπής ανακυκλώσιμων υλικών από τους ειδικούς κάδους!
Για να επιτευχθεί αυτό, θα έρθουν στην πόλη, ώστε να συνδράμουν στην πάταξη αυτού του φαινομένου, Βούλγαροι αστυνομικοί!

Την ανακοίνωση έκανε χθες (09-07-2012), σε συνέντευξη τύπου, ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, λέγοντας πως τα εν λόγω κυκλώματα είναι κυρίως βουλγαρικής προέλευσης και για αυτό το λόγο αυτό έχει ζητηθεί η συνδρομή των αρχών της Βουλγαρίας.
Όπως έγινε γνωστό, έγιναν ήδη επαφές της δημοτικής αρχής και του Βουλγαρικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη, καθώς το τελευταίο διάστημα το ζήτημα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Πάντως μπορεί να ενημερώθηκε το Προξενείο, αλλά εντύπωση προκαλεί το γεγονός, πως οι αστυνομικές αρχές της Ελλάδας δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά για τις προθέσεις του δημάρχου Θεσσαλονίκης.
 Σύμφωνα με το thousandnews.gr, υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ, έμεινε άφωνο με τις προθέσεις της διοίκησης και εξέφρασε την πλήρη άγνοιά του!
[Ε, βέβαια. Για τον κ. Μπουτάρη, αν λάβουν γνώση οι ξένοι "αρμόδιοι", ποιος νοιάζεται για τους Έλληνες... Δυστυχώς, ο δήμαρχος "ξέφυγε" μία ακόμη φορά].

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


α΄. Ὁ φόβος ὅτι ἡ ἀποτείχισις
θά ὁδηγήση σέ σχίσμα

Τό πρῶτο καί βασικό ἐπιχείρημα τό ὁποῖον κατά κόρον ἀκούγεται καί εἶναι γεγονός ὅτι ἀναστέλλει τήν ἀποτείχισι πολλῶν ἀνησυχούντων, εἶναι ἡ ἀποφυγή τοῦ
σχίσματος. Ἀναφέρουν δηλαδή οἱ ὑπέρμαχοι αὐτῆς τῆς θεωρίας ὅτι τά σχίσματα ἀπαγορεύονται καί δυσκόλως θεραπεύονται, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία πρέπει νά εἶναι ἑνωμένη, ὅτι ἀποτείχισις σημαίνει σχίσμα στήν Ἐκκλησία καί ὅτι τό σχίσμα εἶναι ἡ χειρότερη ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν. Ἀπαντῶντας εἰς αὐτό τό ἐπιχείρημα ἀναφέρομε τά ἑξῆς:
1. Εἶναι ἐξόφθαλμο καί αὐτονόητο ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν καταδικάζει τήν ἀποτείχισι (ἀφοῦ αὐτή τήν ἔχει θεσμοθετήσει, καί φυσικά, ἐφ’ ὅσον πραγματοποιεῖται μέ τούς ὅρους πού ἡ ἴδια ἔχει διδάξει), ἀλλά καταδικάζει τό σχίσμα, τό ὁποῖον ὄντως εἶναι μεγίστη ἁμαρτία. Καταδικάζει δηλαδή τήν ἀπόσχισι, τήν ἀπομάκρυνσι πιστῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὅταν αὐτή ἡ ἀπόσχισις (σχίσμα) δέν πραγματοποιεῖται γιά θέματα πίστεως, ἀλλά ἐξ αἰτίας ἄλλων ἀφορμῶν, (θέματα διοικητικά δηλαδή, τάξεως, πνευματικά κλπ.). Εἰς αὐτό εἶναι ἀρκετά σαφής ὁ πρῶτος Κανών τοῦ Μ.Βασιλείου, τόν ὁποῖο ἀναφέραμε στήν σελίδα 61. Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀποτείχισις εἶναι μέν ἀπόσχισις (ἀπομάκρυνσις), πλήν ὅμως ὄχι ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἀπό κάτι πού ἔχει τό ὄνομα Ἐκκλησία,ἀλλά εἶναι στήν πραγματικότητα κάτι νεκρό ἤ νεκρούμενο
καί κάτι μολυσματικό, τό ὁποῖο ἔχει τή δύναμι νά μολύνη καί τούς ὑγειῶς φρονοῦντας καί πράττοντας. Ἔτσι, τό σχίσμα τό ὁποῖον καταδικάζουν οἱ Πατέρες προϋποθέτει ὅτι δέν γίνεται διά λόγους πίστεως καί αἱρέσεως, ἀλλά ἀπεναντίας ἡ ἐφάμαρτος αὐτή ἀπόσχισις γίνεται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος ἔχει μέν ὀρθόδοξο πίστι καί εὐσέβεια, ἀλλά πιθανόν σφάλλει σέ διάφορα ἄλλα ἐκκλησιαστικά καί εὐκολοϊάτρευτα θέματα. Ὡς ἐκ τούτου ἡ ταύτισις τοῦ σχίσματος μέ τήν ἀποτείχισι γίνεται ὑπό τήν καθοδήγησι τοῦ δαιμονικοῦ πνεύματος τῆς πλάνης, μέ σκοπό τήν σύγχυσι τῶν ὀρθοδόξων ἀνησυχούντων καί τήν καταστολή τῶν περαιτέρω ἐνεργειῶν των. Οἱ δέ προβάλλοντες αὐτό ὡς ἀποτρεπτικό τῆς ἀποτειχίσεως, ἀσφαλῶς βοηθοῦν τούς Οἰκουμενιστές Ἐπισκόπους καί μάλιστα πρέπει, ἄν θέλωμε νά ἀξιολογήσωμε τήν προσφορά τῶν ὑπερμάχων τῆς θεωρίας τοῦ σχίσματος, νά ἀναφέρωμε ὅτι εἶναι οἱ πρῶτοι βοηθοί, συμπαραστάτες καί συνοδοιπόροι των εἰς τήν προώθησι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Συνεχίζεται.