«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΥΡΙΟ...»


Διηγείται ο Πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης:
Κάποτε μια χριστιανή εξομολογήθηκε σε αυτόν στο παρεκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους.
Μετά την εξομολόγηση, ενώ παρέμειναν οι δικοί της, για να πάρουν σειρά, εκείνη κατέβηκε στον κεντρικό
Ναό και μπήκε μέσα να προσκυνήσει. Ο Ναός ήταν άδειος. Άναψε ένα κεράκι και άρχισε να προσκυνάει τις εικόνες. Και τότε είδε,για μια στιγμή την Ωραία Πύλη ανοικτή και πάνω στην Αγία Τράπεζα να κάθεται ένας ωραίος ξανθός νέος.
Μόλις τον είδε, του έβαλε τις φωνές:
- Δεν ντρέπεσαι, του είπε, να κάθεσαι πάνω στην Αγία Τράπεζα; Κατέβα κάτω γρήγορα, βγες έξω... Αλλά
τέτοιοι είστε εσείς οι νέοι, κακομαθημένοι, ασεβείς, χαραμοφάηδες, τεμπέληδες, μακρυμάλληδες, αναρχικοί ... Και ποιος ξέρει τι άλλα του είπε!
Αλλά ο νέος την διέκοψε και με πολύ γλυκιά και ουράνια φωνή τς είπε:
- κι εσύ, γιατί δεν εξομολογήθηκες λίγο πριν την
τάδε αμαρτία, που έκανες; Και της είπε ακριβώς την αμαρτία.
Εκείνη τα έχασε, αποσβολώθηκε, έμεινε άφωνη από την αποκάλυψη αυτή του Νέου.
-Κι εσύ, ποιος είσαι; τον ρώτησε ψελλίζοντας και
τρέμοντας.
-Εγώ είμαι Αυτός, που θα πάρεις αύριο, είπε και εξαφανίστηκε.
Μόλις συνήλθε, έτρεξε προς το πατέρα Ιάκωβο φωνάζοντας πανικόβλητη για το τι είδε και το τι της συνέβη.....

Αυτοκτονούμεν!!!

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2011
15 .210 .000, δεκαπέντε  εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από τις αμβλώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων εκ 3.000. 000 λαθρομεταναστών, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι Μουσουλμάνοι.
 Και τώρα με την έντεχνη σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της απειλής αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
 Αυτοκτονούμεν!!!
"και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες· έως πότε, ο δεσπότης ο άγιος και ο αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της Ελληνίδος γης;"
 
Όταν υψώνετε ικετευτικάς τας χείρας σας προς Εμέ και ζητήτε την βοήθειάν μου, εγώ θα γυρίζω αλλού τα μάτια μου από σας με αποστροφήν. Και εάν πολλαπλασιάσετε και παρατείνετε τας δεήσεις σας, δεν θα σας ακούσω, διότι τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίματα αθώων. Ησαϊας Α:15.

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. ερμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


Στήν ρώτησι, πίσης, διά τό τί θά κάνη σιος άν κκλησία τς Ρώμης συμβιβασθ μέ τόν λεγόμενο «Τύπο» καί προσχωρήση ες τόν Μονοθελητισμό, σιος δίδει μεγαλοπρεπ πάντησι, χωρίς νά ναφέρη τίποτε δικό του: «Τ Πνεμα τ γιον δι το ποστλου, κα γγλους ναθεματζει παρ τ κρυγμά τι νομοθετοντας». Δηλαδή καί κκλησία τς Ρώμης μέ τήν ποδοχή τς αρέσεως θά εναι ναθεματισμένη καί διος φυσικά δέν θά χη καμμία κκλησιαστική πικοινωνία μαζί της.
Στήν ναφορά μας στόν γ. Μάξιμο τόν μολογητή εναι ναγκαο νά μεταφέρωμε καί κάποιες συζητήσεις πού γίνοντο πό τόν σιο στήν ξορία τς Βιζύης, πό τούς
πεσταλμένους το Πατριάρχη καί το ατοκράτορος:
 «ΘΕΟΔ. Παρακαλε βασιλεύς καί Πατριάρχης δι’ μν, μαθεν παρά σο, διά ποίαν ατίαν ο κοινωνες τ θρόν Κωνσταντινουπόλεως...
ΜΑΞ. Οἱῳδήποτε τρόπ λθατε πρός τόν δολον μν, γώ χωρίς πάσης ποστολς λέγω τήν ατίαν δι’ ν ο κοινων τ θρόν Κωνσταντινουπόλεως. Πλήν κν λλων
ν τό ρωτν με διά ποίαν ατίαν, μν οκ στι, τν γινωσκόντων σφαλς πλεον μο τήν ατίαν. Γινώσκετε τάς γενομένας καινοτομίας πό τς κτης πινεμήσεως το διελθόντος κύκλου ρξαμένας πό λεξανδρείας διά τν κτεθέντων ννέα κεφαλαίων παρά Κύρου, το οκ οδα πς γεγονότος κεσε προέδρου, τν βεβαιωθέντων πό το θρόνου Κωνσταντινουπόλεως · καί τάς λλας λλοιώσεις, προσθήκας τε καί μειώσεις, τάς γενομένας συνοδικς πό τν προεδρευσάντων τς τν Βυζαντίων κκλησίας, Σεργίου λέγω καί Πύρρου καί Παύλου, τινας καινοτομίας πσα γινώσκει οκουμένη. Διά ταύτην τήν ατίαν ο κοινων, δολος μν, τ κκλησί Κωνσταντινουπόλεως. ρθσι τά προσκόμματα τά τεθέντα πό τν ερημένων νδρν, μετ’ ατν κείνων τν θεμένων ατά, καθώς επεν Θεός · “Καί τούς λίθους κ τς δο διαρρίψατε”, καί τήν λείαν καί τετριμμένην καί πάσης κανθώδους αρετικς κακίας λευθέραν δόν το Εαγγελίου, καθάπερ καί ν ερίσκων, δεύω πάσης δίχα προτροπς νθρωπίνης. ως δέ ν τος τεθεσι προσκόμμασι καί τος τεθεικόσιν ατά σεμνύνωνται ο πρόεδροι Κωνσταντινουπόλεως, οδείς στιν πείθων με λόγος τρόπος κοινωνεν ατος.
ΘΕΟΔ. Τί κακόν μολογομεν, να χωρισθς τς κοινωνίας μν;
ΜΑΞ. τι, μίαν νέργειαν λέγοντες θεότητος καί νθρωπότητος το Θεο καί Σωτρος μν ησο Χριστο, συγχέετε τόν τε τς θεολογίας καί τς οκονομίας λόγον.
Ε γάρ πεισθναι δε τος γίοις Πατράσι λέγουσιν, ν νέργεια μία, τούτων καί οσία μία · τετρδα ποιετε τν γαν Τριδα, ς μοφυος τ Λόγ γενομένης τς ατο σαρκός, καί κστάσης τς πρός μς καί τς ατόν τεκούσης συγγενος κατά φύσιν ταυτότητος» (ΕΠΕ 15Γ, 18).
γιος λοιπόν διαβεβαιώνει τούς πεσταλμένους τι μόνος τρόπος διά νά πικοινωνήση μέ τήν κκλησία τς Κωνσταντινουπόλεως κκλησιαστικς εναι ρσις τν προσκομμάτων, δηλαδή τν αρετικν διδασκαλιν. ν ναντί περιπτώσει ναφέρει «οδείς στίν πείθων με λόγος τρόπος κοινωνεν ατος». Εναι ξιοθαύμαστη κρίβεια καί μμονή το σίου στήν ρθόδοξο πίστι.

Εις την ιστορίαν του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις : του Αδάμ, του Ιούδα, του Πάπα

Αν ο Παπισμός είναι Εκκλησία του Χριστού τότε – ω ! τότε… – όλοι οι μετά το σχίσμα Ορθόδοξοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, οι Άγιοι, οι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι … βλάσφημοι ! Διότι είναι φρικτή, φοβερά φρικτή βλασφημία, να χαρακτηρίζεται η Εκκλησία, δηλ. η άσπιλος Νύμφη του Χριστού μας, ως αίρεση, ως δαιμονική επινόηση ! Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή τη φρικτή βλασφημία έχουν περιπέσει όλοι – ανεξαιρέτως όλοι – οι Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας που έχουν ασχοληθεί με τις παπικές διδασκαλίες και όλοι ομοφώνως έχουν αποφανθεί ότι ο Παπισμός είναι αίρεση ! Μεταξύ άλλων : Μ. Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς, Αγ. Συμεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Αγ. Μάρκος Ευγενικός, Αγ. Νικόδημος Αγιορείτης, Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός, Αγ. Νεκτάριος κ.ά. Μάλιστα ο Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς λέει τα εξής φοβερά : «Εις την ιστορίαν του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις : του Αδάμ, του Ιούδα, του Πάπα … το δόγμα περί αλαθήτου του Πάπα είναι όχι μόνο αίρεσις αλλά παναίρεσις ... είναι αίρεσις των αιρέσεων, μία άνευ προηγουμένου ανταρσία κατά του Θεανθρώπου Χριστού» !
Είναι εντελώς αδιανόητο να αποδέχομαι τον Παπισμό ως Εκκλησία του Χριστού και ταυτόχρονα να τιμώ τους ανωτέρω ως Αγίους που τον χαρακτήρισαν ως αίρεση !