π. Θεόδωρος Ζήσης. Πώς να εκκλησιαζόμαστε

Uploaded by on Mar 22, 2012

Χαίρε Κεχαριτωμένη

Σήμερον τής σωτηρίας ημών τό Κεφάλαιον, καί τού απ᾽ αιώνος Μυστηρίου η φανέρωσις· ο Υιός τού Θεού, Υιός τής Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τήν χάριν ευαγγελίζεται. Διό καί ημείς σύν αυτώ τή Θεοτόκω βοήσωμεν· Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σού.