π. Θεόδωρος Ζήσης. Άνθρωπος και κόσμος...


Δημοσιεύτηκε στις 4 Οκτ 2012 από 
Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Άνθρωπος και κόσμος εν τη οικονομία του Θεού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο (30-09-2012)
Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/E3F565EE.el.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: