Το κύρος των Ιερών Κανόνων

Η άρνηση του κύρους των θεοπνεύστων Ιερών Κανόνων ως ρυθμιστού των Εκκλησιαστικών ημών πραγμάτων, θα οδηγήση εις τον ορθολογισμόν και προτεσταντισμόν με συνέπεια την κατάργηση και κατάρρευση του ενιαίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: