Πάντα σκιᾶς ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων ἀπατηλότερα....

..... Ποα το βου τρυφ διαμνει λπης μτοχος;
Ποα δξα στηκεν π γς μετθετος;
Πντα σκις σθενστερα, πντα νερων πατηλτερα·
μα οπ κα τατα πντα θνατος διαδχεται.
λλ' ν τ φωτ, Χριστ, το προσπου Σου, κα τ
γλυκασμ τς Σς ραιτητος, ν  ξελξω
νπαυσον ς Φιλάνθρωπος.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: