Βρισκόμαστε σε οριακά σημεία

Σήμερα βρισκόμαστε σε οριακά σημεία, που ξεπερνούν κάθε λογική και κάθε αυτόνομη προσπάθεια. Χάθηκε η συνεννόηση, η λογική. Γκρεμίστηκαν όλες οι θεωρίες και οι αξίες αποχρωματίστηκαν ή μάλλον βάφτηκαν με τα χρώματα των διαφόρων φασισμών – ιδεολογικών και άλλων – και ο άνθρωπος έντρομος αναρωτιέται μήπως έφτασε στα έσχατα της ιστορίας, στο τέλος του σύμπαντος κόσμου; Μήπως ο άνθρωπος δαιμονίστηκε κι΄ ορμά τυφλωμένος στην καταστροφή του;

St. Andrew Orthodox Church Tour Pt. 5

Συμεών ο Νέος Θεολόγος

 - Το μυστικό της αγάπης προς τον Θεόν

(μεταφρασμένο και εμπλουτισμένο από τον Γέροντα Πορφύριο)

«Ολους τους πιστούς οφείλομε να τους βλέπομε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον κάθε ένα από αυτούς είναι ο Χριστός. Και νά έχομε για τον καθένα τέτοια αγάπη, ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσομε γιά χάρη του και την ζωή μας. Γιατί οφείλομε να μη λέμε, ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπομε ως καλούς. Κι αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν, μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Κι αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγούμενων αμαρτιών, περισσότερο σπλαχνίσου τον, μην τυχόν δοκιμάσεις και σύ πειρασμό, αφού είσαι από υλικό πού εύκολα γυρίζει από τό καλό στο κακό.» Η Αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Το μυστικό, λοιπόν, της αγάπης προς τον Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί, αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό που δεν Τον βλέπεις; "Ο γαρ μη αγαπών τον αδελφόν αυτού, όν εώρακε, τον Θεόν, ον ουχ εώρακε, πώς δύναται αγαπάν;"

Αμαρτίαι έθνη ελαττωνούσι..

@ Οἱ κατοχικὲς δυνάμεις ἀποκάλυψαν γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ πραγματικὸ πρόσωπό τους, προβαίνοντας σὲ νέα ἐπίδειξη δυνάμεως, ἀπαγορεύοντας στὸν Ἐπίσκοπο Καρπασίας Χριστοφόρο νὰ προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας...

@ Παράλληλα ἀνέφερε ὅτι ζήτησε (ο Καρπασίας Χριστοφόρος) ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς νὰ συμφωνηθεῖ κοινὴ διακήρυξη οὕτως ὥστε ἡ Τουρκία νὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ σεβαστεῖ.....Πόσες Εκκλησίες έχουμε Σεβασμιώτατε;;;;

Να σεβαστεί  η Τουρκία, όταν εσείς δεν σέβεστε την Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού μας;;

Μας κάνετε ουνίτες. Γιατί δεν διαβιβάζετε τα παράπονά σας στον
"αγιώτατο Επίσκοπο και Πάπα Ρώμης Βενέδικτο, τον εκ Δυσμών σεπτόν Ποιμένα και Πρόεδρον";;;;

Θα σας λύσει το πρόβλημα, όπως το έλυσε στην Πόλη το 1453.....

Προχθές στο Φανάρι...

Ο Οικ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος προς τους αιρετικούς Παπικούς :


Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε Kurt Koch, μετά τῆς τιμίας ὑμῶν συνοδείας, οἱ ἐκπροσωποῦντες τήν Αὐτοῦ Ἁγιότητα τόν Ἐπίσκοπον τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης καί ἀγαπητόν ἡμῖν ἐν Κυρίῳ ἀδελφόν Πάπαν κύριον Βενέδικτον καί τήν ἧς οὗτος προκάθηται Ἐκκλησίαν,
Ὡς εὖ παρέστητε ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν!Άγιοι Ηγούμενοι των 19 Μονών του Αγίου Όρους  αυτήν την Ορθοδοξία υπηρετείτε, όταν υποδέχεσθε εγκαρδίως και συλλειτουργείτε με τον Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, στο Άγιο Όρος για την επέτειο των είκοσι χρόνων;

Τι γράφουν οι Ιεροί Κανόνες;  Η Αγία Γραφή;
Οι διδασκαλίες των Πνευματοφόρων Πατέρων;

Ω, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, γλυκειά μας Μάννα, εις ποίους ποιμένας περιέπεσεν η Εκκλησία Σου!

Άγιε Ηγούμενε Εφραίμ, μετά την υποδοχή στο Άγιο Όρος του αιρετικού οικουμενιστή κ Βαρθολομαίου, ο οποίος συνεχίζει την αναγνώριση της ψευδένωσης με τους Παπικούς που έκανε ο προκάτοχός του Αθηναγόρας, ο μακαριστός αδελφός σας Θεόκλητος Διονυσιάτης σας γράφει τα εξής:

Να αποβάλουν οι κακόδοξοι τας κακοδοξίας των. Εις τα ζητήματα της πίστεως δεν χωρούν ανθρώπινοι συναισθηματισμοί. Αείποτε η Εκκλησία του Χριστού «δια τους λόγους των χειλέων Του εφύλαξεν οδούς σκληράς». Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ή πιστεύομεν ή δεν πιστεύομεν. Ή ο από δέκα αιώνων Καθολικισμός περιέπεσεν εις αιρέσεις, οπότε πρέπει να τας αποβάλη και κατόπιν να έλθη προς ένωσιν Δογματικήν και Εκκλησιαστικήν ή δεν έχει αιρέσεις οπότε η Εκκλησία μας πλανάται επί δέκα αιώνας. Και όχι μόνον δέκα αιώνας, αλλά πλανάται μεθ’ όλων των Οικουμενικών Συνόδων και των αγίων Πατέρων, και τα πάντα γίνονται άνω κάτω. Και κατά συνέπειαν πρέπει να διορθώσωμεν Ιερούς Κανόνας, να συμπληρώσωμεν το Σύμβολον της Πίστεως, να διασκευάσωμεν τα λειτουργικά μας βιβλία, να χρίσωμεν με ασβέστη τους τοιχογραφημένους αγίους Πατέρας μας και να καύσωμεν τας φορητάς εικόνας των,
αφού επλανήθησαν και πλανούν και ημάς τόσους αιώνας…   Πρέπει να παύσωμεν του λοιπού να λέγωμεν εις τας προσευχάς  μας «δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών». Πρέπει να κλαύσωμεν δια τα πλήθη των Ομολογητών, που εμαρτύρησαν ματαίως και προ του σχίσματος και μετά το σχίσμα. Και πρέπει να σβήσωμεν πλέον και την ιεράν κανδήλαν, που καίει ακοίμητα εις την είσοδον του Ναού του Πρωτάτου, επάνω εις τα άγια λείψανα των Αγιορειτών Πατέρων, που
εμαρτύρησαν από τους Ενωτικούς του 13ου αιώνος, διότι δεν

εδέχθησαν το μνημόσυνον του Πάπα. Εάν δεν είναι αιρετική η παπική Εκκλησία, τότε τα θαύματα των αγίων Ομολογητών της Ορθοδοξίας είναι δαιμονικαί απάται. Εάν δεν είναι οι Λατίνοι αιρετικοί, πρέπει να καύσωμεν όλους τους αντιλατινικούς λόγους του Μ. Φωτίου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Καβάσιλα, Ιωσήφ Βρυεννίου, Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, Γενναδίου του Σχολαρίου και τόσων ιερωτάτων θεολόγων μέχρι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ως και τας Συνοδικάς αποφάσεις. Τότε τι χρειάζονται το «Πηδάλιον», το «Ωρολόγιον», το «Τριώδιον»; Να τα ρίψωμεν εις το πυρ και να ομολογήσωμεν ότι επλανήθημεν!
Ελεύθερος προσωρινά αφέθηκε ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ

01/12/2011 10:48:29 πμΠροσωρινά ελεύθερος αφέθηκε ο ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου Εφραίμ, μετά τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για την ποινική αντιμετώπιση του, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του.


Άγιε Ηγούμενε γνωρίζετε την αιτία των προβλημάτων σας;

Είναι η προδοσία της Ορθοδόξου Πίστεως! Υποδέχεσθε, κοινωνείτε και συλλειτουργείτε με τον αιρεσιάρχη Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, και πριν λίγες ημέρες με τον Ρώσο Πατριάρχη και τους λοιπούς οικουμενιστές!

Άγιε Ηγούμενε είναι ο Πάπας : Πρόεδρος, Ρωμαίων Εκκλησίας της σεπτής…  Ναυς, η πάντιμος Ορθοδοξίας αγλαΐζεται νυν δεχομένη, εκ Δυσμών σεπτόν Ποιμένα και Πρόεδρον…. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου... Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου..

Τότε :

Οι λατινόφρονες με τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννην Βέκκον ήλθον εις το Άγιον Όρος μετά στρατιωτικής δυνάμεως, και αφού έπραξαν εκείνα τα οποία έπραξαν εις τας άλλας Μονάς, ήλθον τελευταίον και εις την Ιεράν Μονήν του Ζωγράφου, πυρ και μανίαν πνέοντες κατά των οικούντων αυτήν Μοναχών. Κατ’ εκείνον δε τον φρικτόν και φοβερόν δια το Άγιον Όρος καιρόν, πλησίον της Μονής Ζωγράφου ηγωνίζετο κατά μόνας εις Μοναχός, έχων συνήθειαν ιεράν να αναγινώσκη πολλάκις καθ΄ εκάστην τον Ακάθιστον Ύμνον της Θεοτόκου ενώπιον της θείας Εικόνος Αυτής. Εν μια λοιπόν των ημερών, ότε εις τα χείλη του Γέροντος αντηχούσεν ο Αρχαγγελικός ασπασμός της Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας, το «Χαίρε», ακούει αίφνης ο Γέρων εκ της αγίας Αυτής Εικόνος τους εξής λόγους: «Χαίρε και συ, Γέρων του Θεού!», ο δε Γέρων εγένετο έντρομος. «Μη φοβού», εξηκολούθησεν ησύχως η εκ της Εικόνος θεομητορική φωνή, «αλλ’ απελθών ταχέως εις την Μονήν, ανάγγειλον εις τους αδελφούς και εις τον Καθηγούμενον ότι οι εχθροί εμού τε και του Υιού μου επλησίασαν. Όστις λοιπόν υπάρχει ασθενής τω πνεύματι, εν υπομονή ας κρυφθή, έως ότου παρέλθη ο πειρασμός, οι δε επιθυμούντες μαρτυρικούς στεφάνους ας παραμείνωσιν εν τη Μονή, άπελθε λοιπόν ταχέως».   ….είκοσι δε και εξ Μοναχοί, μετά των οποίων και ο Καθηγούμενος, έμειναν εις την Μονήν και εισήλθον εντός του Πύργου, αναμένοντες τους εχθρούς αυτών και προσδοκώντες τους μαρτυρικούς στεφάνους. Το αποτέλεσμα: εικοσιέξ Οσιομάρτυρες Ζωγραφίται, οι ελέγξαντες τους λατινόφρονας, τον τε βασιλέα Μιχαήλ και τον Πατριάρχην Βέκκον, επάνωθεν του Πύργου πυρί τελειούνται.

Τώρα :

Και οι δέκα εννέα Ηγούμενοι του Αγίου Όρους συλλειτουργούν και μνημονεύουν τον αρχιαιρεσιάρχην Πατριάρχην Κων/πόλεως,  κ. Βαρθολομαίον!.


Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός  :
Το κορμί σας ας σας το καύσουν, ας σας το τηγανίσουν, τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν, μη σας μέλη, δώστε τα, δεν είναι εδικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Ετούτα τα δύο όλος ο κόσμος να πέση, δεν μπορεί να σας τα πάρη, έξω αν τύχη και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγεται να μην τύχη και τα χάσετε».Ο μακάριος Μακρυγιάννης :

«Ένας άνθρωπος να με υβρίσει, να φονεύσει τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφόν μου και ύστερα το μάτι να μου βγάλει, έχω χρέος σαν χριστιανός να τον συγχωρήσω.
Το να υβρίσει τον Χριστόν μου και την Παναγία μου, δεν θέλω να τον βλέπω».

 • Το χαρτί του πατέρα Κοσμά έβαλα και μου το εκαθαρόγραψαν. Και το εκράτησα ως Άγιον Φυλαχτόν, που λέγει μεγάλην αλήθειαν. Θα πω να μου γράψουν καλλιγραφικά και τον άλλον αθάνατον λόγον του, «τον Πάπαν να καταράσθε ως αίτιον».
  Θέλω να το βλέπω κοντά στα ’κονίσματά μου, διότι τελευταίως κάποιοι δικοί μας ανάξιοι λέγουν ότι αν τα φτιάξουμε με τον δικέρατον Πάπαν, θα ολιγοστέψουν οι κίντυνοι, τα βάσανα και η φτώχεια μας, τρομάρα τους.


 • Που είσαι Άγιε Κοσμά να βλέπεις τους Ηγούμενους Αγιορείτες και τους Μητροπολίτες να κοινωνούν με τον οικουμενιστή Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.....

   

  ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

  «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες,Έλληνες, σπορά της
  εβραιουργιάς, που είπαν να μας σβήσουν την Αγία Πίστη, την
  Ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει μὲ τέτοιοι ντύμα
  Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα.
  Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου στους Αγίους. Άναψα τα
  καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και
  σκουπίζοντας τα δάκρυά μου τους είπα: «Δεν βλέπετε, που
  θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι
  μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ό,τι πολύτιμον
  τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του
  τρισκατάρατου του Πάπα.
  Μην αφήσετε, Άγιοί μου αυτὰ τα γκιντὶ
  πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να
  αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτό
  που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

  The Work of Overcoming Boredom

  One of the most difficult types of spiritual work that we must do is to resist boredom in our spiritual practices. Once we make the commitment to know God and are following a rule we have established with our spiritual father's approval, we need great strength to stick with it. When it comes time for prayer we will find ourselves battling with forces to keep us away from it.  We will be too tired, or too busy with work or other leisure activities. We easily rationalize by giving priority to all other things, even watching a mind numbing TV show.