ΤΥΨΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ του Αγίου Ιωάννου του Σιναϊτου

 Είναι πρακτική και πολύ σημαντική η διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Σιναϊτου περί συνειδήσεως, όπου μας λέγει:

«Όταν η συνείδηση παύση να μας ελέγχη για τις αμαρτίες,
ας προσέξουμε μήπως αυτό δεν οφείλεται στην καθαρότητα, αλλά στην κόπωση και την άμβλυνση της συνειδήσεως λόγω πλήθους αμαρτιών».

Η συνείδηση έχει δοθή από τον Θεόν στον καθένα μας για να μας
ελέγχη και να μας προστατεύη. Όταν όμως αχρηστευθή και
δεν λειτουργεί, από την μεγάλη μας απιστία, τότε χρειάζεται
προσοχή, γιατί βρισκόμαστε σε θανάσιμον κίνδυνον…

Feast of the Nativity of Our Most Holy Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary

SEPTEMBER 8

The Feast of the Nativity of Our Most Holy Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary is celebrated on September 8 each year. The Feast commemorates the birth of the Mother of Jesus Christ, our Lord.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011, στὴν τέταρτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

Η συνέχεια, κλικ πιο κάτω στο : Read more

Lights to be turned on to welcome newborn Russians at Christ the Savior Cathedral

07 September 2011, 13:55

Moscow, September 7, Interfax 

Action to protect life starts soon at the Patriarshy Most in Moscow and will last for several weeks.

Special lanterns are to be installed in frames of the action and each lantern will be switched on each time when a new child is born in Russia, organizers of the meeting told Interfax-Religion

The action is initiated by Zurab Tsereteli Art Gallery, Moscow Museum of Modern Art and the Family Planning Center, organizers asked for church blessing of the action.

Ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2011

Ἡ ἐκπτώχευσις καί ἡ μεθοδευμένη ἀπομείωσις τῶν ἀξιῶν, πού συγκροτοῦν τήν ἑλληνοχριστιανική ὑποδομή καί παράδοσι τῆς Χώρας αὐξάνεται μέ γεωμετρική πρόοδο ἀπό τούς ἐγκαθέτους τῆς Νέας Τάξεως, ἀπό τούς διατάκτες καί τούς ὑπεργολάβους τῶν Μ.Μ.Ε., πού πριμοδοτοῦνται ἀπό τόν διεθνιστικό παράγοντα ἀλλά καί ἀπό τά «περιώνυμα» μυστικά κονδύλια τῶν κρατικῶν ἐντεταλμένων ὑπηρεσιῶν.

Η συνέχεια, κλικ πιο κάτω στο : Read more

Η ΕΠΙ ΓΗΣ ΖΩΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ


  • Ἡ Παναγία, συλλαμβάνεται, ὡς καρπὸς προσευχῆς, ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα, τοὺς γονεῖς της, ὑπὲρ τοὺς νόμους τῆς φύσεως (διότι, ἡ μητέρα της ἦταν στείρα καὶ γηραιά, ὅταν συνέλαβε).  Ἡ Σύλληψις τῆς Παναγίας εἰς τὴν κοιλίαν τῆς ἁγίας Ἄννης ἑορτάζεται τὴν 9ην  Δεκεμβρίου.
  • Ἡ Παναγία γεννᾶται, εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα τὸ ἔτος 16 π.Χ.  Τὸ Γενέθλιον τῆς Παναγίας ἑορτάζομε τὴν 8ην Σεπτεμβρίου.
  • Εἰς ἡλικίαν τριῶν ἐτῶν, οἱ γονεῖς της τὴν ἀφιερώνουν εἰς τὸν Θεόν, καὶ τὴν παραδίδουν εἰς τὰ χέρια τοῦ προφήτη Ζαχαρία, ἀρχιερέα, τότε, τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, καὶ πατρὸς, μετέπειτα, τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὁ ὁποῖος τὴν είσάγει, θείᾳ νεύσει, εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος.  Ἡ εἴσοδος τῆς Παναγίας εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἑορτάζεται τὴν 21ην Νοεμβρίου.
Η συνέχεια, κλικ πιο κάτω στο : Read more