Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής 


ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ
Διάλογος με τον Θεοδόσιο, τον επίσκοπο Καισαρείας Βιθυνίας, κατά την πρώτη του εξορία στο φρούριο της Βιζύης της Θράκης.

       Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, μέγας θεολόγος και Πατήρ της Εκκλησίας, ωμολόγησε την Ορθόδο­ξο Πίστι σε μία εποχή που παρουσιάζει πολλές ο­μοιότητες με την ιδική μας. Η πολιτική των τότε αυ­τοκρατόρων απέβλεπε σε πολιτικοκοινωνικές ενοποιήσεις σαν τις σημερινές. Ως πρόσφορο μέσον για την πραγματοποίησί τους θεωρήθηκε η υποστήριξις της αιρέσεως του Μονοθελητισμού. Είχαν χρησιμοποιη­θή και εκκλησιαστικοί άνδρες, οι οποίοι υποστήριζαν την αίρεσι χάριν των κοσμικών αυτών σκοπιμοτήτων. Είχαν πιστεύσει ότι ασκούν τάχα κάποια εκκλησια­στική οικονομία. Δυστυχώς, όλοι σχεδόν οι πατριαρ­χικοί θρόνοι είχαν πέσει στην αίρεσι του Μονοθελη­τισμού. Η Ορθόδοξος Πίστις ζούσε μόνο στην συνεί­δησι του πιστού λαού και εκφραζόταν με το στόμα των ελαχίστων Ομολογητών, οι οποίοι την εστερέω­σαν με το μαρτύριό τους.

(κάνετε κλικ επάνω στις Αγγλικές λέξεις: Read more, να διαβάσετε όλο το κείμενο
 

St Maximos the Confessor
 
Saint Maximus the Confessor was born in Constantinople around 580 and raised in a pious Christian family. He received an excellent education, studying philosophy, grammar, and rhetoric. He was well-read in the authors of antiquity and he also mastered philosophy and theology. When St Maximus entered into government service, he became first secretary (asekretis) and chief counselor to the emperor Heraclius (611-641), who was impressed by his knowledge and virtuous life.


St Maximus soon realized that the emperor and many others had been corrupted by the Monothelite heresy, which was spreading rapidly through the East. He resigned from his duties at court, and went to the Chrysopolis monastery (at Skutari on the opposite shore of the Bosphorus), where he received monastic tonsure.


Γεροντικό του Σινά

Ο Ιωάννης έγινε τύπος υπακοής, ενώ ο Πέτρος μετανοίας.

 ٭ Σημείο της πραγματικής και επιμελούς μετανοίας είναι το να θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για όλες τις θλίψεις που μας συμβαίνουν – τις ορατές, που προέρχονται από τα πράγματα και από τους ανθρώπους, και τις αόρατες, που προέρχονται από τους δαίμονες.
 ٭ Η τέλεια συναίσθηση του θανάτου είναι «άφοβος».
 ٭ Δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευσέβεια τη σημερινή ημέρα, εάν δεν την λογαριάσουμε σαν την τελευταία της ζωής μας.

٭ Εκείνος που καθημερινά περιμένει το θάνατο, είναι οπωσδήποτε δόκιμος και σπουδαίος αγωνιστής. Ενώ εκείνος που τον επιθυμεί κάθε ώρα, είναι άγιος.
 ٭ Δεν είναι πάντοτε καλή η επιθυμία του θανάτου. Υπάρχουν βέβαια εκείνοι που αμαρτάνουν συνεχώς παρασυρόμενοι από την κακή συνήθεια και οι οποίοι ζητούν με ταπείνωση το θάνατο (για να παύσουν πλέον να αμαρτάνουν).


٭ Είναι ακόμη και εκείνοι που έχουν την υπερήφανη ιδέα για τον εαυτό τους, ότι έγιναν απαθείς, και άρα δε φοβούνται πλέον τον ερχομό του θανάτου.
٭
Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν αποφασίζουν να μετανοήσουν και πού επικαλούνται το θάνατο από απελπισία.
٭
Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή.
٭Υπάρχουν τέλος και άλλοι —εάν βέβαια υπάρχουν τέτοιοι και στην εποχή μας— οι οποίοι επιζητούν να εκδημήσουν (προς Κύριον )  διότι τους παρακινεί η μυστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.

The Theotokos, Mother of God


“Truly you are worthy to be blessed, Mother of our God, the Theotokos. You the ever blessed one and all blameless one and the Mother of our God. You are honored more than the Cherubim and you have more glory when compared to the Seraphim. You, who without corruption, did bear God the Logos. You are the Theotokos, you do we magnify.    ("Axion Estin" 980 AD)

Through over 2000 years of Holy Tradition, the Orthodox Church has looked upon the Virgin Mary as the Theotokos, the Panagia, the Mother of God and all Christians.

GUARDIANS, BE VIGILENT!

by Metropolitan Augustine Kantiotes

Orthodox! Remember whose Church you are children. Remember the rivers of blood that our fathers shed for the preservation of our faith to be unadulterated. Not even an iota did these people subtract or add to our faith. Remember the motto of the heroes of 21’. First for the faith and then for the fatherland those ever-memorable men struggled, who by their blood founded the unique throughout the world orthodox nation. All these, visible and invisible heroes and martyrs, shout to us from their graves: Children, stand upon the bulwark of Orthodoxy. ORTHODOX, BE VIGILENT!…

Γεροντικό του Σινά

Σας κυνηγά η μια συμφορά μετά την άλλη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ο Θεός σας θυμήθηκε! Δεν είναι συνηθισμένο να σκέπτεται κανείς έτσι, αλλʼ αυτή είναι η αλήθεια. Και σας θυμήθηκε ο Θεός όχι με οργή, αλλά με έλεος. Βέβαια εσείς νοιώθετε μόνο τη στέρηση και το χαμό. Δε βλέπετε όμως το έλεος που κρύβεται πίσω απʼ αυτά και μέσα σʼ αυτά».
«Σας
συκοφάντησαν άδικα; Υπομένετε καρτερικά. Θα θεωρηθεί αυτό επιτίμιο για εκείνα που πραγματικά φταίτε. Από την άποψη αυτή η συκοφαντία είναι μία πρόνοια του Θεού για σας. Πρέπει λοιπόν να έχετε ειρήνη με τους συκοφάντες σας, όσο κι αν αυτό σας φαίνεται δύσκολο».

«Η υγεία σας κλονίσθηκε. Κλονισμένη υγεία μπορεί να σημαίνει και κλονισμένη σωτηρία, όταν από τα χείλη του ασθενούς ακούγονται γογγυσμοί και κραυγές απελπισίας. Είθε ο Κύριος να σας βοηθήσει ν
ʼ απαλλαγείτε από τη συμφορά
αυτή.

Η υγεία και η αρρώστια είναι και τα δύο μέσα σωτηρίας, όταν τα εκμεταλλευόμαστε με το πνεύμα της πίστεως στο Θεό που μας αγαπά και προνοεί για μας. Τα ίδια όμως είναι και μέσα καταστροφής, όταν τα αντιμετωπίζουμε με λανθασμένη νοοτροπία.

Συμφιλιωθήτε λοιπόν με τη δοκιμασία σας. Υπομείνετέ την με υποταγή στον Κύριο, πιστεύοντας ότι έτσι θα ευεργετηθείτε και σεις και οι οικείοι σας.

Θυμηθείτε και την καρτερία των αγίων μαρτύρων, οι οποίοι μετά τα βασανιστήρια παρέμεναν στη φυλακή πέντε, δέκα ή και είκοσι ακόμη χρόνια έχοντας ανακούφιση και απόλαυση τη ζωντανή ελπίδα του παραδείσου».