ΓΗΪΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΣΜΟΣ.

Η λογική του κόσμου τούτου γεννά σκοτάδι μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (ΚΔ/ Ομιλία στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον):
«Τίποτε δεν γεννά τόσον σκοτισμόν και σύγχυση, όσον ο ανθρώπινος λο-
γισμός (λογική), που σκέπτεται πάντοτε με βάσιν τα γήϊνα κρι-
τήρια και δεν ανέχεται τον θείον φωτισμόν. Γιατί είναι θολοί και
φαύλοι οι γήϊνοι λογισμοί. Γι᾽ αυτό έχουμε ανάγκη από τις θείες
πηγές, ώστε, αφού κατακαθίσει η λάσπη της φαυλότητος, που
υπάρχει μέσα μας να ανεβή καθαρόν το πνεύμα και να ενωθή με
τα θεία διδάγματα. Πραγματοποιείται δε αυτό, όταν παρουσιά-
σουμε ψυχήν γεμάτη ευγνωμοσύνη και καθαρή ζωή. Γιατί είναι
δυνατόν να σκοτισθή ο νους, όχι μόνον από την άκαιρη περιέρ-
γεια για πολλά πράγματα, αλλά και από την διεφθαρμένη συμ-
περιφορά». Προσοχή λοιπόν και προφύλαξη από την γήϊνη λο-
γική, που γεννά πολύ συχνά το αντίθεον σκοτάδι.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟΝΟ κατήφορος του Φαναρίου καί τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἱεραρχῶν του δέν ἔχει προηγούμενον. Ὁ ἔντιμος κλῆρος τῆς Ἑλλάδος ἀναφωνεῖ:
«Αἶσχος!  Ἀπό τό ράσον εἰς τό κοστούμι».

ΜΙΑ φωτογραφία ἀξίζει ὅσον χίλιαι λέξεις λέγει μία κινεζική