ΤΥΨΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ του Αγίου Ιωάννου του Σιναϊτου

 Είναι πρακτική και πολύ σημαντική η διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Σιναϊτου περί συνειδήσεως, όπου μας λέγει:

«Όταν η συνείδηση παύση να μας ελέγχη για τις αμαρτίες,
ας προσέξουμε μήπως αυτό δεν οφείλεται στην καθαρότητα, αλλά στην κόπωση και την άμβλυνση της συνειδήσεως λόγω πλήθους αμαρτιών».

Η συνείδηση έχει δοθή από τον Θεόν στον καθένα μας για να μας
ελέγχη και να μας προστατεύη. Όταν όμως αχρηστευθή και
δεν λειτουργεί, από την μεγάλη μας απιστία, τότε χρειάζεται
προσοχή, γιατί βρισκόμαστε σε θανάσιμον κίνδυνον…

Δεν υπάρχουν σχόλια: