Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.Ο Άγιος Ισαὰκ ο Σύρος γράφει στα «Ασκητικά» του (Λόγος ΝΣΤ/) τα εξής:

«Τρεις τρόποι υπάρχουν, δια των οποίων κάθε λογική ψυχή μπορεί να προσεγγίση τον Θεόν. Ή δια της θερμότητας της πίστεως, ή δια του φόβου του Θεού, ή δια της παιδείας του Κυρίου. Κανένας δεν μπορεί να προσεγγίση την αγάπη του Θεού, αν δεν προηγηθή ένας από τους τρεις τούτους τρόπους».

Δεν υπάρχουν σχόλια: